Rodina, vedení i zaměstnanci truchlí nad smrtí Konrada Henkela

Dr.Ing. DrSC h.c. Konrad Henkel, čestný prezident společnosti Henkel Group, zemřel v sobotu 24. dubna 1999 ve svém rodném městě Düsseldorfu. Bylo mu 83let. Dr. Henkel, který se narodil 25. října 1915 v Düsseldorfu, byl od roku 1961 do roku 1980 předsedou dozorčí rady a předsedou akcionářského výboru byl od roku 1980 do roku 1990. Na výročním zasedání společnosti v roce 1990 byl jmenován čestným prezidentem Henkel Group.

Smrtí Dr. Henkela společnost a zaměstnanci celosvětového koncernu Henkel stejně jako německá podnikatelská veřejnost ztratili vynikajícího průmyslového vůdce s ojedinělými lidskými vlastnostmi. Růst koncernu Henkel do široce diverzifikované a celosvětově aktivní obchodní společnosti vděčí jeho velkému rozhledu a jeho dynamickému podnikatelskému duchu. Dr. Henkel měl u nás v Henkelu jak naši lásku, tak úctu a byl vysoce hodnocen veřejností. Také podporoval mnoho humanitárních programů a institucí. Zvlášť úzce byl spojen se svým rodným Düsseldorfem.

Po více než 50 letech Konrad Henkel, vnuk zakladatele společnosti Fritze Henkela, utvářel ducha a image společnosti Henkel KFaA a vytvořil z ní mezinárodní fungující společnost, "specialistu" na aplikovanou chemii.

Konrad Henkel studoval chemii v Mnichově, Braunschweigu a Freiburgu. Po získání doktorátu v Karlsruhe v roce 1939 začal svoji životní dráhu v Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung, Institut für Chemie (dnešní Institut Maxe Plancka),a v Heidelbergu jako vědecký asistent profesora Richarda Kuhna, nositele Nobelovy ceny. V roce 1948 se Konrad Henkel připojil jako chemik k tomu, co se později stalo Henkel & Cie. GmbH, Düsseldorf. Výsledky jeho vědecké práce jsou zachyceny v různých patentech. Po brzké demisi jeho bratra, Dr. Josta Henkela, se v roce 1961 Konrad Henkel stal očekávaným leaderem koncernu Henkel.

Jeho služby vědě, obchodu a umění mu přinesly uznání prostřednictvím velkého počtu poct a vyznamenání. Konrad Henkel obdržel Řád velkého kříže Spolkové republiky Německa, Velkou zlatou medaili Rakouské republiky, Vyznamenání velitele belgické koruny a stal se Čestným rytířem za zásluhy Italské republiky. Město Paříž mu udělilo medaili města v roce 1976 a německá společnost pro oleochemii mu udělila Normanovu medaili. V roce 1973 obdržel Konrad Henkel čestný doktorát matematicko- přírodovědné fakulty Düsseldorfské univerzity. V roce 1976 získal čestné občanství města Düsseldorfu, svého rodného města.

I po svém odchodu z představenstva do důchodu v roce 1980 se Konrad Henkel snažil o sjednocující vliv na společnost, aby dosáhl rozvoje rodinou vlastněné společnosti. Při prosazování svých záměrů vždy razil heslo:"Nejdříve společnost, potom rodina."

V roce 1998 koncern Henkel vytvořil obrat, který byl větší než 21 miliard marek pomocí 56.300 zaměstnanců pracujících v 340 společnostech ve více než 70 zemích.

ots Originaltext: Henkel CEE

Internet: http://www.newsaktuel.de

Kontakt:

Henkel CEE

Corporate Communications

Telefon: +43-1-71104-253

Telefax: +49-1-71104-650

Keywords Henkel

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.