Prosincové Trade News je tradičně energetické

"Malé a střední podniky budou hrát v nové, nízkouhlíkové ekonomice klíčovou roli," tvrdí pro prosincové TRADE NEWS britský ekonom Edward Robinson, který byl součástí týmu zpracovávajícího studii OSN o přístupu firem k trvale udržitelnému rozvoji. Podle něj je flexibilita a rychlost MSP, s níž přistupují k obnovitelným zdrojům, obrovskou konkurenční výhodou oproti velkým korporacím. Dále se v čísle věnujeme energetickým trendům a environmentálním výzvám.

"Zatímco EU za cenu neuvěřitelných nákladů mění strukturu energetických zdrojů nebo průmyslu, zbytek planety si s tím příliš hlavu neláme. Poslední čísla jsou zdrcující. EU emituje pouhých 9 % CO2 a poctivě meziročně srazí emise o dalších 20 milionů tun, zbytek světa emise navýší o 1020 milionů tun!" zdůrazňuje v úvodu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Zajímavé je sledovat emise CO2 v důsledku využívání fosilních paliv. Ve zlomovém roce 1990 byly celosvětově těsně nad úrovní 20 gigatun a nyní se již blíží ke 40 gigatunám. A zatímco Evropa a USA jsou na nižší úrovni, v ostatních zemích je strmý růst. Celoevropský závod v rychlé dekarbonizaci pak vypadá vedle ambicí Číny, Indie a Afriky jako špatný vtip."

I z tohoto pohledu se v čísle věnujeme dvěma zemím - Číně a Mongolsku, které jsou si geograficky a exportně velice blízko. Jeden údaj za všechny: více než devadesát procent mongolského vývozu - převážně nerostných surovin - míří právě na trh jeho silného souseda. Hledáme odpovědi na otázku, jak se českým firmám daří na těchto dvou slibných, a přitom tak odlišných trzích.

Předvánoční vydání magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS vychází právě dnes na 80 stranách tištěným nákladem 8200 kusů. Jako obvykle v něm najdete exkluzivní rozhovory, články, analýzy, původní infografiky i zkušenosti českých exportérů. Již osmým rokem ho pro vás připravuje a vydává agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

TRADE NEWS je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. Je připravován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, agenturami CzechTrade a CzechInvest, dalšími institucemi podporujícími český vývoz, jako jsou například EGAP, ČEB, ČMZRB, TA ČR, ICC ČR, a s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Více informací také na: www.itradenews.cz, www.tradenews.cz

Kontakt:

ANTECOM s.r.o.

TRADE NEWS

Redakční servis: produkce@antecom.cz

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz

www.techedu.cz

www.age-management.cz

www.srdceslaskou.cz

priloha

priloha

priloha

Keywords ČR-obchod-média-export-Trade News-firmy-Antecom

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.