Praha se rozsvítí modře za práva dětí

UNICEF (Dětský fond OSN) trvale působí ve více než 190 zemích světa. Na fotce vodní nádrž od UNICEF ve vesnici Taniau na ostrově Kiribati v Tichém oceánu. © UNICEF/Sokhin

UNICEF (Dětský fond OSN) trvale působí ve více než 190 zemích světa. Na fotce vodní nádrž od UNICEF ve vesnici Taniau na ostrově Kiribati v Tichém oceánu. © UNICEF/Sokhin

Pracovníci UNICEF pomáhají každý den dostat pomoc i do nejvíce odlehlých oblastí. Chladicí box s vakcínami proti spalničkám a černému kašli není možné k dětem do vesnice Barpak v nepálském okrese Gorkha dostat jinak než na zádech nosičů. © UNICEF/Panday Pracovníci UNICEF pomáhají každý den dostat pomoc i do nejvíce odlehlých oblastí. Chladicí box s vakcínami proti spalničkám a černému kašli není možné k dětem do vesnice Barpak v nepálském okrese Gorkha dostat jinak než na zádech nosičů. © UNICEF/Panday UNICEF pomáhá také dětem na východní Ukrajině, kde měl více než 5 let trvající konflikt zničující dopad na vzdělávací systém. Jen v loňském roce zajistil UNICEF přístup ke vzdělání pro 5,9 milionu dětí. © UNICEF/Morris VII Photo

Ve středu 20. listopadu se Praha rozsvítí za práva dětí. Zapojí se tak do celosvětových oslav výročí Úmluvy o právech dítěte, která byla před 30 lety přijata Valným shromážděním OSN.

Ve středu 20. listopadu se rozsvítí hlavní město Praha modře. Do tyrkysové barvy Dětského fondu OSN - UNICEF se kromě Petřínské rozhledny a Tančícího domu nasvítí také ikonické světové objekty, jako je budova Opery v Sydney, Empire State Building v New Yorku, skalní město Petra v Jordánsku nebo Niagarské vodopády v Kanadě.

Vývoj za uplynulých 30 letech v oblasti dětských práv hodnotí UNICEF pozitivně. Výsledky ukazují, že tam, kde existuje politická vůle a odhodlání, se životy dětí zlepšují. "V posledních třech desetiletích došlo v oblasti práv dětí k velkému posunu. Podařilo se dramaticky snížit dětskou úmrtnost, čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Děti v nejchudších zemích však tuto šanci stále nemají," říká výkonná ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba. Kromě přetrvávajících výzev v oblasti zdraví, výživy a vzdělávání čelí dnes děti novým hrozbám, jako je změna klimatu, zneužívání technologií a kyberšikana. "Cílem UNICEF je zajistit, aby se z Úmluvy o právech dítěte stala skutečnost pro všechny děti na světě," dodává Gomba.

V hodnotící zprávě UNICEF za posledních 30 let se nachází tato pozitivní fakta:

● Celosvětově se míra úmrtnosti dětí do 5 let snížila o 60 procent.

● Podíl dětí, které nechodí do školy, celosvětově klesl z 18 procent na 8 procent.

● Hlavní zásady Úmluvy o právech dítěte - zákaz diskriminace; nejlepší zájmy dítěte; právo na život, přežití a vývoj; právo na ochranu - ovlivnily celosvětově řadu zákonů a právních dokumentů.

UNICEF nicméně upozorňuje na to, že tento pokrok nebyl všude stejný:

● V zemích s nízkými a středními příjmy hrozí dětem do 5 let z nejchudších rodin dvakrát vyšší riziko úmrtí z příčin, kterým lze předcházet, než dětem z nejbohatších rodin.

● Podle posledních dostupných údajů je v subsaharské Africe proti spalničkám očkována pouze polovina dětí z nejchudších rodin ve srovnání s 85 procenty dětí z nejbohatších rodin.

● Přes celosvětový pokles míry dětských sňatků jsou dnes nejchudší dívky v některých zemích ohroženy více než v roce 1989.

Český UNICEF si připomene 30 let za práva dětí ve středu 20. listopadu před svým sídlem v Praze. Vedle prodejny UNICEF (Rytířská 31, Praha 1) bude možné od 15 do 18 hodin zanechat vzkaz, co je stále ještě potřeba pro děti po celém světě udělat.

Zpráva UNICEF The Convention on the Rights of the Child at a Crossroads ke stažení zde.

UNICEF (Dětský fond OSN)

UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Kontakt:

Lucie Štěpánková (UNICEF ČR)

lstepankova@unicef.cz

Keywords ČR-rodina-právo-zajímavosti-děti-Praha-UNICEF

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.