Listopadové TRADE NEWS s vůní exotiky - Austrálie a Nový Zéland

Víte, jaké je ideální místo pro podnikání? Nový Zéland! Konstatovala to letos nejen Světová banka v rámci hodnocení Ease of doing business, ale všichni manažeři a majitelé firem, které představuje právě vycházející TRADE NEWS. Navzdory různým překážkám, a zvláště obrovské vzdálenosti, je prý totiž obchod s Novým Zélandem „za odměnu“.

"Zéland je exotický ráj s vyspělou ekonomikou, vysokou životní úrovní obyvatelstva a vytříbenou kulturou mezilidských vztahů,“ vysvětluje velký zájem o toto teritorium Petr Šudoma, zakladatel společnosti PSEngineering, a pokračuje: "Novozélanďané se nesnaží nad nikým nečestně vyzrát a nedopouštějí se korupčního jednání ani ho netolerují. Například tendry tu probíhají férově a podle nastavených pravidel.“

Stejně tak se v současném nečitelném světě jeví jako ostrůvek stability Austrálie. Čím je tak atraktivní? O tom hovoří ředitelka kanceláře CzechTrade pro Austrálii a Nový Zéland Alice Fibigrová. A Lubomír Dvořák, zakladatel a ředitel společnosti Dvořák - svahové sekačky, to potvrzuje s tím, že prosadit se u protinožců vyžadovalo vedle špičkového produktu hodně trpělivosti, vytrvalosti a pochopení pro požadavky australských klientů. A dodává, že do Austrálie jezdí hrozně rád.

Přeneste se tedy s pátým letošním vydáním magazínu o obchodu a exportu TRADE NEWS do největších ekonomik Oceánie. Číslo vychází na 80 stranách tištěným nákladem 8200 kusů. Jako obvykle v něm najdete exkluzivní rozhovory, články, analýzy, původní infografiky i zkušenosti českých exportérů. Již osmým rokem ho pro vás připravuje a vydává agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

TRADE NEWS je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. Je připravován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, agenturami CzechTrade a CzechInvest, dalšími institucemi podporujícími český vývoz, jako jsou například EGAP, ČEB, ČMZRB, TA ČR, ICC ČR, a s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Více informací také na: www.itradenews.cz, www.tradenews.cz

Kontakt:

ANTECOM s.r.o.

TRADE NEWS

produkce@antecom.cz

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz

www.techedu.cz

www.age-management.cz

www.srdceslaskou.cz

www.facebook.com/srdceslaskou

priloha

priloha

priloha

Keywords ČR-obchod-hospodářství-média-firmy-Antecom-Trade News

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.