100 let resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

V roce 2018 si Česká republika rozmanitými způsoby připomněla 100. výročí vzniku Československa. Mnohé české instituce a organizace však mají svůj počátek až v prvním "plném" roce mladé československé republiky: 1919. V oblasti českého/československého resortního sociálně politického výzkumu je tomu také tak.

Po předchozích přípravách se 30. října 1919 konala významná poradní schůze, která za předsednictví JUDr. Lva Wintera, tehdejšího ministra sociální péče, rozhodla o založení Sociálního ústavu Republiky československé, přijala zásady práce ústavu a zřídila jeho přípravný výbor.

Jakkoliv byla následná historie resortního sociálně politického výzkumu v Československu / v České republice složitá i přerušovaná, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (https://www.vupsv.cz/) se hlásí k tradici založené Sociálním ústavem RČS a připomíná 100 let této tradice právě ve vazbě na zásadní kroky učiněné zmíněného 30. října 1919. Tehdy se rozhodlo i o třech hlavních činnostech ústavu: vědecké, poradní (pro tehdejší ministerstvo sociálních věcí) a vzdělávací/publikační. Dnešní Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. má svou hlavní působnost ve stejných třech oblastech.

V první příloze této tiskové zprávy připojujeme počáteční strany zcela čerstvého - pátého - čísla časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. V souboru naleznete kromě obsahu a editorialu články, které jednak připomínají historii zmíněného Sociálního ústavu Republiky československé, jednak představují současnost a plány Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (dále též VÚPSV).

Druhou přílohou této tiskové zprávy je plná verze předchozího - čtvrtého - čísla časopisu Fórum sociální politiky.

100 let resortního sociálně politického výzkumu v českých zemích připomene VÚPSV rovněž coby spolupořadatel slavnostní konference, která se bude v Senátu Parlamentu České republiky konat 5. prosince 2019 od 11 hod. pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.

ikona část 5. čísla časopisu Fórum sociální politiky

ikona Fórum sociální politiky, celé č. 4, 2019

Kontakt:

Mgr. Jaromíra Kotíková

ředitelka

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)

Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

www.vupsv.cz

Keywords ČR-historie-věda-VÚPSV

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Science, education and school system
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.