130 mladých vědců. Brno hostilo Podzimní školu základů elektronové mikroskopie

Jihomoravská metropole se již podeváté stala místem setkání talentovaných postgraduálních studentů a specialistů. Akci pořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové.

Brno je celosvětově významnou metropolí elektronové mikroskopie, kde vzniká odhadem více než třetina světové produkce těchto přístrojů. Nikde v Evropě se nevyskytuje obdobná koncentrace firem, vědeckých ústavů a univerzit zaměřených na elektronovou mikroskopii. Tomu odpovídá i prestiž Podzimní školy základů elektronové mikroskopie, která je ojedinělá jak rozsahem a kvalitou, tak i tradicí.

Celý týden bylo pro účastníky z 35 vědeckých institucí připraveno celkem 10 laboratoří, kde si mohli vyzkoušet běžně nedostupné techniky výzkumu. "Účastníci navštívili dvě pracoviště AV ČR a tři výrobce elektronových mikroskopů, kteří v Brně působí. Kromě přednášek se tak podívali přímo do laboratoří a vyzkoušeli si - často zcela unikátní - přístroje, které na svém domovském pracovišti nemají k dispozici," uvedl hlavní organizátor akce Vilém Neděla, vedoucí skupiny environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR.

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie propojuje všechny významné hráče v tomto oboru, umožňuje jim sdílet zkušenosti a předávat je nastupující generaci vědců. Přínos a inspiraci potvrdil i účastník Václav Bačovský, který se v Biofyzikálním ústavu AV ČR zabývá výzkumem pohlavních chromozomů: „Ve svém výzkumu pracuji většinou s optickým mikroskopem, ale chtěl bych více využívat i mikroskop elektronový, ve kterém můžeme pozorovat například detailnější strukturu chromozomů a chromatinu. V kurzu jsem se dozvěděl o nových možnostech využití elektronové mikroskopie v mém oboru.“

Oproti loňskému roku byla letošní účast více než dvojnásobná. To jen potvrzuje, že význam elektronové mikroskopie a zájem o tento obor stále roste. "Bohužel jsme již narazili na kapacitní limity a museli jsme některé zájemce odmítat. Do laboratoří se zkrátka už více lidí nevešlo,“ uvedla Eva Soukupová, vědecká pracovnice, která má za ÚPT AV ČR organizaci Podzimní školy základů elektronové mikroskopie na starosti. Její slova potvrzuje i Jakub Javůrek z TESCANu, který vedl praktická cvičení na elektronovém mikroskopu. "Drželi jsme limit sedm lidí na jednu laboratoř, aby kurz mohl být opravdu interaktivní a účastníci si z něj odnesli co nejvíce. Jsme rádi, že mladí vědci mají o elektronovou mikroskopii zájem, což je dobrým předpokladem pro její další rozvoj a uplatnění.“

Kontakt:

Helena Cábová

www.tescan.com

e-mail: helena.cabova@tescan.com

Keywords ČR-elektronika-stroje-školy-firmy-Tescan

Region
Brno region

Category
Automotive industry, transport and machinery
Science, education and school system
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.