Společnost PVH Corp. jmenuje Cheryl Abel-Hodgesovou generální ředitelkou společnosti Calvin Klein, Inc.

-Steve Shiffman z firmy odchází-

Společnost PVH Corp. [burzovní index NYSE:PVH], jedna z největších světových značek módy a majitel kultovních značek jako jsou CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo, a IZOD, dnes oznámila, že jmenovala Cheryl Abel-Hodgesovou do funkce generální ředitelky společnosti Calvin Klein.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20190609005037/en/

Abel-Hodgesová dříve pracovala ve funkci prezidentky divize společnosti Calvin Klein pro Severní Ameriku a divize spodního prádla. V nové funkci bude jejím nadřízeným prezident společnosti PVH Stefan Larsson.

Steve Shiffman, bývalý generální ředitel opouští společnost, aby se věnoval jiným zájmům.

„Pevně věřím, že Cheryl je tou pravou osobou, která by měla stát v čele značky CALVIN KLEIN. Má vynikající řídící schopnosti, ohromnou provozní výkonnost a nasměruje tým společnosti Calvin Klein správným směrem,“ řekl Emanuel Chirico, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PVH Corp. „Věřím, že tato změna vedení ve spojení s našimi skvělými týmy managementu na celém světě nám umožní zachytit potenciál dlouhodobého rozvoje naší značky.“

Chirico dodal: “Chci poděkovat Stevovi za jeho velký přínos společnosti PVH, jehož součástí bylo vedení maloobchodní divize značek Calvin Klein a Heritage Brands, stejně jako jeho klíčová role ve funkci generálního ředitele při rozvoji značky CALVIN KLEIN.“

Od vstupu do společnosti PVH v roce 2006 zastávala Abel-Hodgesová v rámci organizace různé vedoucí pozice. Jako prezidentka divize společnosti Calvin Klein pro Severní Ameriku, pomáhala vytyčit strategický směr značky CALVIN KLEIN se zaměřením na zákazníka. V rámci divize spodního prádla řídila Abel-Hodgesová vývoj moderní platformy spodního prádla, dohlížela na design, reklamní prodej, vývoj produktů a plánování pro všechny kategorie spodního prádla společnosti PVH.

O společnosti PVH Corp.

PVH je jednou z nejobdivovanějších módních a lifestylových společností na světě. Ovládáme značky, které módu posunují vpřed - pro dobrou věc. Naše portfolio zahrnuje takové kultovní značky jako CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga a značky Geoffrey Beene, stejně jako značku prádla True & Co. Prodáváme různé výrobky pod těmito a jinými vlastními a licencovanými značkami, které jsou známé na národní i mezinárodní úrovni. Společnost PVH má více než 38 tisíc partnerů a spolupracovníků ve více než 40 zemích světa a naše roční tržby dosahují 9,7 miliardy amerických dolarů. To je Naše Síla. To je Síla PVH.

*Značka Speedo je trvale licencována pro Severní Ameriku a Karibskou oblast společností Speedo International, Limited.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ZÁKONA O REFORMĚ VEDENÍ SOUDNÍCH SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUKROMÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z ROKU 1995: Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě zahrnují mimo jiné údaje týkající se plánů, cílů, očekávání a záměrů společnosti, které podléhají ustanovením Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Upozorňujeme investory, že tato výhledová prohlášení přirozeně podléhají rizikům a nejistotám, z nichž mnohé nelze přesně předvídat a předpokládat, a které zahrnují mimo jiné následující: (i) plány, strategie, cíle, očekávání a záměry společností se mohou podle uvážení společnosti kdykoliv změnit, (ii) společnost může být považována za vysoce spekulativní a využít značnou část svých finančních toků na umoření svých dluhů, v jejichž důsledku nebude mít společnost dostatečné fondy na realizaci svých aktivit v takovém měřítku, jakém by chtěla nebo v jakém je realizovala v minulosti (iii) úroveň prodeje oděvů, obuvi a souvisejících produktů, jak do velkoobchodu, tak maloobchodním zákazníkům, prodej licencovaných produktů ve velko i maloobchodě, rozsah slev a propagačních cen, které by měla společnost, její licenční a další partneři dodržovat, to vše může být ovlivněno klimatickými podmínkami, ekonomickými změnami, cenami paliv, omezením cestování, módními trendy, konsolidacemi, změnami pozic a bankroty maloobchodníků, změnami pozic značek u licenčních partnerů a dalšími faktory, (iv) schopnost společnosti řídit svůj růst a majetek, včetně schopnosti společnosti realizovat výhody plynoucí z akvizic, jako jsou například probíhající akvizice uvedené v této zprávě, (v) omezení kvót, uvalení bezpečnostních kontrol a cel nebo poplatků na zboží ze zemí, kde se produkty společnosti nebo licencované produkty prodávají pod jejími obchodními značkami, což může mít, mimo jiné za následek omezení možnosti výroby těchto produktů v cenově příznivých zemích nebo v zemích, které disponují potřebnými pracovníky nebo technickými odborníky, (vi) dostupnost a cena surovin, (vii) schopnost společnosti se včas přizpůsobit změnám v obchodních předpisech a migrace a vývoj výrobců (může mít vliv na místo, kde budou produkty společnosti nejlépe vyráběny), (viii) změny v dostupné kapacitě výrobních závodů a přepravy, růst nákladů na mzdy a přepravu, občanské konflikty, války nebo teroristické činy, hrozby plynoucí z předcházejících konfliktů, politická nebo pracovní nestabilita v zemích, kde jsou produkty společnosti nebo jejích licenčních partnerů prodávány nebo vyráběny nebo kde se jejich výroba nebo prodej plánuje, (ix) epidemie a zdravotní otázky, které by mohly vést k uzavření výrobních závodů, snížení počtu pracovníků, nedostatku surovin a zkoumání nebo uvalení embarga na zboží pocházející z infikovaných oblastí, stejně jako omezení cestovního ruchu a nakupování v důsledku onemocnění zákazníků nebo omezení nebo ukončení nakupování v důsledku strachu z nákazy, (x) akvizice a zabavování majetku a záležitosti související s akvizicemi, zabavováním majetku a navrhovanými transakcemi, jako například mimo jiné, schopnost začlenit získaný podnik nebo závod do společnosti bez závažných negativních důsledku na získaný subjekt, jeho provoz nebo stávající provozy společnosti, vztahy se zaměstnanci, obchodníky a zákazníky nebo finanční výsledky a schopnost pracovat efektivně a se ziskem ve stávajícím podnikání společnosti po prodeji nebo likvidaci dceřiné společnosti, podniku nebo podobných aktiv, (xi) neschopnost licenčních partnerů společnosti úspěšně obchodovat s licencovanými produkty nebo zachovat hodnotu značek společnosti nebo zneužití značek, (xii) značná fluktuace amerického dolaru vůči zahraničním měnám ve kterých společnost realizuje značnou část svých obchodů, (xiii) plánované výdaje na penze v průběhu roku jsou kalkulovány na základě pojistně- matematické metody oceňování, která zahrnuje odhady a hypotézy o finančním trhu, ekonomické a demografické podmínky a rozdíly mezi odhadovanými a skutečnými výsledky, které mohou vést ke značným ziskům nebo ztrátám, které se mohou okamžitě projevit ve výnosech, obecně v posledním čtvrtletí roku, (xiv) dopad nové a revidované legislativy, zejména amerického Zákona o snížení daní a pracovních místech z roku 2017, který by mohl společnost v porovnání s jejími kolegy nepřiměřeně ovlivnit vzhledem ke specifické struktuře daní společnosti a většímu procentu tržeb a příjmů generovaných mimo Spojené státy americké a legislativa schválená v Nizozemí známá jako "2019 Dutch Tax Plan"; a (xv) další rizika a nejasnosti, které společnost čas od času předkládá v hlášeních Americké komisi pro kontrolu cenných papírů („SEC“).

Společnost nemá žádnou povinnost veřejně aktualizovat tato výhledová prohlášení. Mimo jiné nemá povinnost aktualizovat odhady příjmů, a to v důsledku získání nových informací, budoucích událostí ani jinak.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190609005037/en/

Kontakty:

PVH Corp.

Dana Perlman

Finanční ředitelka, vice prezidentka pro rozvoj obchodu a vztahy s investory Tel : (212) 381-3502

Email : communications@pvh.com

Calvin Klein

Caroline Curtis

Vice prezidentka pro marketing značky a firemní komunikaci

Tel : (212) 292-9214

Email : calvinkleincommunications@ck.com

Zdroj : PVH Corp.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-obchod-móda-lidé-PVH Corp.

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.