IMMOFINANZ v 1Q 2019 dosahuje stejně dobré výsledky jako v loňském roce

- Příjmy z pronájmu dosáhly 65,2 milionu EUR (+ 10,5 %, resp. + 4,1 % upravené pro efekt IFRS 16)

- Udržitelný FFO 1 (před zdaněním) vzrostl o 35 % na 28,1 milionu EUR

- Robustní rozvaha: čistý LTV ve výši 38,3 %, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty vzrostly na 672,5 mil. EUR, finanční náklady sníženy na 1,94 % (včetně derivátů)

- Výhled na FFO 1 v roce 2019 potvrdil o více než 100,0 mil. EUR

Příjmy z pronájmu se zvýšily o 10,5 % (včetně dopadů z počáteční aplikace IFRS 16), resp. 4,1 % (s výjimkou dopadů IFRS 16) na 65,2 mil. EUR. Výsledky operací vzrostly o 3,7 % na 36,8 mil. EUR a udržitelný FFO 1 (před zdaněním) ze stálého investičního obchodu vzrostl o 35,0 % na 28,1 mil. EUR. Čistý zisk meziročně výrazně vzrostl na 30,4 mil. EUR (Q1 2018: 1,0 mil. EUR).

"S tímto velmi dobrým prvním čtvrtletím pokračujeme v našem silném vývoji z předchozího roku. Základem tohoto úspěchu je solidní finanční profil, který nám umožňuje růst vlastní silou i progresivní politikou značky. Tato politika apeluje na nájemníky a vede k vysoké obsazenosti," vysvětluje Oliver Schumy, generální ředitel společnosti IMMOFINANZ, ve výsledcích za první čtvrtletí. "Navíc, vysoce uspokojivý vývoj našeho FFO 1 s nárůstem zhruba o 35 % podtrhuje naši silnější sílu finanční prosperity."

ikona IMMOFINANZ continues sound prior year development in first quarter 2019

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte:

Bettina Schragl

Ředitelka Oddělení firemní komunikace a vztahů s investory

Tel.: +43 (0)1 88 090 2290

Mobil: +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

Pro komunikaci v České republice:

Martina Jašková, ředitel PR a mediálních vztahů Graffitti Networks Grafix

Tel.: +420777578732, martina@gng.cz

Keywords ČR-finance-reality-firmy-Graffitti Networks Grafix-IMMOFINANZ

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.