Společnost PVH Corp. jmenuje Stefana Larssona do nově vytvořené pozice prezidenta

-Jmenování zkušeného manažera Larssona dále posílí nejužší vedení a umožní silnému týmu úspěšně plánovat

Společnost PVH Corp. [burzovní index NYSE:PVH], jedna z největších světových značek módy a majitel kultovních značek jako jsou CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, Speedo, a IZOD, dnes oznámila, že jmenovala Stefana Larssona do nově vytvořené pozice prezidenta společnosti PVH Corp. s účinností od 3. června 2019. Larsson bude zodpovídat za podnikání a regiony v oblasti řízení značek společnosti PVH. Jeho podřízenými budou tři generální ředitelé značek a regionální prezidenti. Jeho nadřízeným bude Emanuel Chirico (rovněž známý jako Manny), předseda představenstva a generální ředitel společnosti PVH. V souvislosti s tímto oznámením Chirico podepsal se společností novou smlouvu na pět let.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005894/en/

Zástupce předsedy představenstva společnosti PVH Henry Nasella uvedl: „S novou zaměstnaneckou smlouvou, kterou podepsal Manny a s přijetím Stefana do nově vytvořené role prezidenta, věříme, že má společnost PVH výjimečně dobrou pozici, k tomu, aby vedení úspěšně vedlo společnost a dokázalo pokračovat v realizaci našich strategických plánů úspěšně i do budoucna.“

Larsson pracoval v poslední době na pozici generálního ředitele společnosti Ralph Lauren Corp., kde úspěšně pomohl změnit směřování společnosti, aby se z ní stal kultovní pojem, pomohl zlepšit její výsledky a vytyčit cestu pro budoucí rozvoj. Předtím působil Larsson ve funkci globálního prezidenta společnosti Old Navy, divize firmy Gap Inc., a podílel se na nepřetržitě rostoucím trendu zisku Old Navy po dobu 12 čtvrtletí za sebou, kdy příjmy vzrostly o 1 miliardu amerických dolarů. Po dobu téměř 15 let byl Larsson součástí týmu, který se podílel na růstu tržeb švédské společnosti Hennes & Mauritz (H&M) ze 3 na 17 miliard amerických dolarů a rozšířil pobočky společnosti z 12 do 44 zemí.

„Stefanův talent a zkušenosti z praxe budou velkým přínosem pro nejužší vedení společnosti PVH,“ řekl Emanuel Chirico, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. „Je velmi uznávaný pro své zkušenosti z oblasti strategie, úspěšného řízení a globální znalosti v oblasti transformace a budování značek v prostředí, které se neustále vyvíjí a mění. Jako prezident věřím, že Stefan má vynikající kvalifikaci k tomu, aby pomohl rozvíjet náš růst v globálním měřítku prostřednictvím úspěšného řízení našich značek a regionů, realizoval naše strategické priority, zajistil soustavný rozvoj ve všech aspektech a návratnost pro naše akcionáře.“

Stefan Larsson komentoval: „PVH je výjimečná firma a vlastní některé z nejkultovnějších globálních lifestylových značek. Již dlouho obdivuji, čeho Manny a tým společnosti PVH dosáhl v historii úspěšných transformačních akvizic, výjimečného budování značek, opětovného využití a modernizace, silné provozní platformy a spojení se zákazníky. Těším se na to, že se budu podílet na síle společnosti PVH a spolupracovat s celým týmem vedení na jejím dalším rozvoji.“

O společnosti PVH Corp.

PVH je jednou z nejobdivovanějších módních a llifestylových společností na světě. Ovládáme značky, které módu posunují vpřed - pro dobrou věc. Naše portfolio zahrnuje takové kultovní značky jako CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga a značky Geoffrey Beene,stejně jako značku prádla True & Co. Prodáváme různé výrobky pod těmito a jinými vlastními a licencovanými značkami, které jsou známé na národní i mezinárodní úrovni. Společnost PVH má více než 38 tisíc partnerů a spolupracovníků ve více než 40 zemích světa a naše roční tržby dosahují 9,8 miliardy amerických dolarů. To je Naše Síla. To je Síla PVH.

*Značka Speedo je trvale licencována pro Severní Ameriku a Karibskou oblast společností Speedo International, Limited.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ZÁKONA O REFORMĚ VEDENÍ SOUDNÍCH SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUKROMÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z ROKU 1995: Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě zahrnují mimo jiné údaje týkající se plánů, cílů, očekávání a záměrů společnosti, které podléhají ustanovením Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Upozorňujeme investory, že tato výhledová prohlášení přirozeně podléhají rizikům a nejistotám, z nichž mnohé nelze přesně předvídat a předpokládat, a které zahrnují mimo jiné následující: (i) plány, strategie, cíle, očekávání a záměry společností se mohou podle uvážení společnosti kdykoliv změnit, (ii) společnost může být považována za vysoce spekulativní a využít značnou část svých finančních toků na umoření svých dluhů, v jejichž důsledku nebude mít společnost dostatečné fondy na realizaci svých aktivit v takovém měřítku, jakém by chtěla nebo v jakém je realizovala v minulosti (iii) úroveň prodeje oděvů, obuvi a souvisejících produktů, jak do velkoobchodu, tak maloobchodním zákazníkům, prodej licencovaných produktů ve velko i maloobchodě, rozsah slev a propagačních cen, které by měla společnost, její licenční a další partneři dodržovat, to vše může být ovlivněno klimatickými podmínkami, ekonomickými změnami, cenami paliv, omezením cestování, módními trendy, konsolidacemi, změnami pozic a bankroty maloobchodníků, změnami pozic značek u licenčních partnerů a dalšími faktory, (iv) schopnost společnosti řídit svůj růst a majetek, včetně schopnosti společnosti realizovat výhody plynoucí z akvizic, jako jsou například probíhající akvizice uvedené v této zprávě, (v) omezení kvót, uvalení bezpečnostních kontrol a cel nebo poplatků na zboží ze zemí, kde se produkty společnosti nebo licencované produkty prodávají pod jejími obchodními značkami, což může mít, mimo jiné za následek omezení možnosti výroby těchto produktů v cenově příznivých zemích nebo v zemích, které disponují potřebnými pracovníky nebo technickými odborníky, (vi) dostupnost a cena surovin, (vii) schopnost společnosti se včas přizpůsobit změnám v obchodních předpisech a migrace a vývoj výrobců (může mít vliv na místo, kde budou produkty společnosti nejlépe vyráběny), (viii) změny v dostupné kapacitě výrobních závodů a přepravy, růst nákladů na mzdy a přepravu, občanské konflikty, války nebo teroristické činy, hrozby plynoucí z předcházejících konfliktů, politická nebo pracovní nestabilita v zemích, kde jsou produkty společnosti nebo jejích licenčních partnerů prodávány nebo vyráběny nebo kde se jejich výroba nebo prodej plánuje, (ix) epidemie a zdravotní otázky, které by mohly vést k uzavření výrobních závodů, snížení počtu pracovníků, nedostatku surovin a zkoumání nebo uvalení embarga na zboží pocházející z infikovaných oblastí, stejně jako omezení cestovního ruchu a nakupování v důsledku onemocnění zákazníků nebo omezení nebo ukončení nakupování v důsledku strachu z nákazy, (x) akvizice a zabavování majetku a záležitosti související s akvizicemi, zabavováním majetku a navrhovanými transakcemi, jako například mimo jiné, schopnost začlenit získaný podnik nebo závod do společnosti bez závažných negativních důsledku na získaný subjekt, jeho provoz nebo stávající provozy společnosti, vztahy se zaměstnanci, obchodníky a zákazníky nebo finanční výsledky a schopnost pracovat efektivně a se ziskem ve stávajícím podnikání společnosti po prodeji nebo likvidaci dceřiné společnosti , podniku nebo podobných aktiv, (xi) neschopnost licenčních partnerů společnosti úspěšně obchodovat s licencovanými produkty nebo zachovat hodnotu značek společnosti nebo zneužití značek, (xii) značná fluktuace amerického dolaru vůči zahraničním měnám ve kterých společnost realizuje značnou část svých obchodů, (xiii) plánované výdaje na penze v průběhu roku jsou kalkulovány na základě pojistně- matematické metody oceňování, která zahrnuje odhady a hypotézy o finančním trhu, ekonomické a demografické podmínky a rozdíly mezi odhadovanými a skutečnými výsledky, které mohou vést ke značným ziskům nebo ztrátám, které se mohou okamžitě projevit ve výnosech, obecně v posledním čtvrtletí roku, (xiv) dopad nové a revidované legislativy, zejména amerického Zákona o snížení daní a pracovních místech z roku 2017, který by mohl společnost v porovnání s jejími kolegy nepřiměřeně ovlivnit vzhledem ke specifické struktuře daní společnosti a většímu procentu tržeb a příjmů generovaných mimo Spojené státy americké a legislativa schválená v Nizozemí známá jako "2019 Dutch Tax Plan"; a (xv) další rizika a nejasnosti, které společnost čas od času předkládá v hlášeních Americké komisi pro kontrolu cenných papírů („SEC“).

Společnost nemá žádnou povinnost veřejně aktualizovat tato výhledová prohlášení. Mimo jiné nemá povinnost aktualizovat odhady příjmů, a to v důsledku získání nových informací, budoucích událostí ani jinak.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190521005894/en/

Kontakt

PVH Corp.

Dana Perlman

Finanční ředitelka, vice prezidentka pro rozvoj obchodu a vztahy s investory

Tel : (212) 381-3502

Email : communications@pvh.com

Zdroj: PVH Corp.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-obchod-lidé-móda-PVH Corp.

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Business, marketing
Media, society and lifestyle

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.