Musica Florea znovuobjevuje a nahrává Dvořáka - již pošesté!

Musica Florea, kostel sv. Šimona a Judy

Musica Florea, kostel sv. Šimona a Judy

Orchestr Musica Florea pokračuje v objevování původního zvuku romantických nástrojů při znovuobjevování a nahrávání Dvořákových symfonií. Letos si pro svůj program orchestr zvolil 4. symfonii Antonína Dvořáka, kterou uvede scénickou předehrou Můj domov, op. 62. Uslyšíte 30. listopadu v Brně a 31. listopadu v Praze.

Dvořákova 4. symfonie bude po 1., 2., 7., 8., a 9. již šestou symfonií v řadě, kterou se Musica Florea pod vedením Marka Štryncla rozhodla nahrávat a představit publiku v jejich původním znění. 4. Dvořákova symfonie bude doplněna předehrou Můj domov, kterou skladatel zkomponoval k divadelní inscenaci dramatika Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl. Toto hudební dílo je mj. tematicky odvozené od písně Kde domov můj Františka Škroupa, která se stala oficiální českou hymnou k 1. 1. 1993, a jen zcela výjimečně je koncertně prováděno.

Premiéra proběhne 30. října 2018 od 19:00 v Brně (Červený kostel na Komenského náměstí 2). Další uvedení, tentokrát v Praze, proběhne 31. října 2018 také od 19:00 (v kostele sv. Šimona a Judy). Na koncertě, který bude zasvěcen tomuto romantickému skladateli, zazní orchestrální hudba uvedená na dobové nástroje či jejich repliky.

Tento koncert je součástí provedení a natočení všech Dvořákových symfoniích s přispěním historicky poučené interpretace. Ta nám pomáhá objevit, čím vším se romantická "duše" - muzikalita a genialita - projevovala a co bylo časem zapomenuto: "Jsem přesvědčen, že romantičtí skladatelé a interpreti měli k dispozici bohatší výběr výrazových prostředků, které se týkaly např. ozdobného užívání vibrata, rozmanitější artikulace, výrazového "portáta" (glissanda) a tremola, a hlavně afektových tempových změn a agogiky. Spousta těchto "poetických" prostředků se do not nezapisovala, ale automaticky se předpokládala a považovala za naprosto samozřejmé. Všechny tyto původní součástí romantické hudby se z velké části začaly omezovat či dokonce rušit. Začalo platit, že co není v notách, nemá právo na existenci. Je to jako pít kafe bez kafe, hrát romantickou hudbu bez romantické interpretace. Muzikálnost interpretace děl 19. století tak byla v následujícím století značně omezena. Proto je nezbytné oživit pravé romantické ideály," říká Marek Štryncl, vedoucí a dirigent symfonického orchestru.

Opožděná pražská premiéra J. A. Fridricha

Na jaře byl orchestr nucen zrušit koncert z díla skvělého českého autora především duchovní hudby Jana Anselma Fridricha. Musica in luctu je poklad z archivu želivského kláštera. Nyní bude toto oratorium v Praze uvedeno, a to vzápětí po premiéře Dvořáka - 4. listopadu na AMU v Sále Martinů.

V roce 1764 v premonstrátském klášteře v Želivě vzniklo unikátní dílo do té doby neznámého skladatele Jana Anselma Fridricha. Toto oratorium je známé pod názvem Musica in Luctu sive piae cosiderationes in amarissimam Christi passionem. Bývá překládán jako Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímaní o hořkém umučení Krista. Oratorium obsahuje uzavřené recitativy, árie a sbory, které v mnohých momentech nepostrádají punc virtuozity. "Tu však skladatel dokázal plně podřídit významu textu. Jeho hudba tak nepostrádá mnoho rozličných emocí, které ji poskytují překvapivou přitažlivost i pro současného posluchače," doplňuje Marek Štryncl.

Pro návštěvníky obou pražských koncertů Musica Florea připravila zvýhodněné vstupné: 4. symfonie Antonína Dvořáka a koncert J. A. Fridricha vyjde při společném nákupu obou koncertů na 400 Kč, snížené vstupné pro studenty a seniory 200 Kč.

PhDr. Lucie Kocourková

lucie.kocourkova@musicaflorea.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-hudba-Musica Florea

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.