Veletrh CIIE podpoří domácí a mezinárodní značky prostřednictvím centra ochrany duševního vlastnictví na výstavě a řadou nových opatření pro posílení práv duševního vlastnictví vystavovatelů

Čínský mezinárodní veletrh dovozu (CIIE)zřídí místní „Servisní středisko pro ochranu duševního vlastnictví a řešení sporů" (IP Service Center) a představí další iniciativy na ochranu duševního vlastnictví. Komplexní centrum pro služby duševního vlastnictví poskytne delegátům konzultace, služby v oblasti ochrany a řešení sporů odborníky z řad vládních oddělení a Mezinárodní komise pro hospodářskou a obchodní arbitráž v Číně. Služba bude během výstavy k dispozici na místě prostřednictvím speciálně vytvořeného call centra a také před a po události.

CIIE to support domestic and international brands with an on-site IP Service Center and a series of new measures to strengthen exhibitors’ intellectual property rights

Wang Bingnan, náměstek ministra obchodu a ředitel Čínského mezinárodního úřadu pro dovoz a vývoz řekl: „Čínský mezinárodní veletrh dovozu bude platformou pro představování nových technologií a nových produktů. V oblasti ochrany duševního vlastnictví na těchto trzích přikládáme velkou důležitost spravedlivému obchodování (Fair Trade). Cílem je, aby se veletrh CIIE stal důležitým příkladem ochrany vlastnických práv tím, že zavede nová opatření, která budou opravdu chránit zájmy všech zúčastněných stran."

Městský úřad pro duševní vlastnictví v Šanghaji ve spolupráci s několika vládními útvary formuloval sérii doporučení pro dohled a nápravu sporů v oblasti duševního vlastnictví v Číně, včetně neoprávněného užívání ochranných známek a log. Při posunu k lepší podpoře těch, kteří se v listopadu zúčastní veletrhu CIIE, má být několik z těchto doporučení přijato tímto veletrhem, včetně:

- Vypracování nových metod a předpisů pro řešení stížností týkajících se porušování práv duševního vlastnictví účastníky.

- Zavedení nové iniciativy převzaté z „Názoru Nejvyššího lidového soudu v Šanghaji o poskytování a ochraně Čínského mezinárodního veletrhu dovozu", jehož cílem je posílit ochranu práv duševního vlastnictví vystavovatelů na veletrhu CIIE.

- Zavedení zásad ochrany práv duševního vlastnictví a call centra pro IP služby na místě (+86-21-968888).

- Poskytování konzultací a asistence vystavovatelům, kteří chtějí požádat o práva duševního vlastnictví v Číně. To bude možné provést přímo na místě podáním žádosti příslušným orgánům .

- Implementace vylepšených předpisů o přezkoumání před výstavou .

O Čínském mezinárodním veletrhu dovozu

Čínský mezinárodní veletrh dovozu (CIIE), který organizuje kancelář China International Import Expo a Národní výstavní a konferenční centrum (Šanghaj) Co., Ltd, je společně sponzorován Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky a Šanghajské městské vlády. Jako první výstava tohoto druhu je podporována mezinárodními organizacemi, včetně organizací WTO, UNCTAD a UNIDO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/750127/CIIE.jpg

KONTAKT: Liu Xiang, +86-139-2225-0659, 1014734924@qq.com

Keywords Čína-obchod-trh-China International Import Expo

Region
Asia, Australia

Category
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.