Dražebníci požadují novelu dražebního zákona

V Konkursních novinách č.2/2018 vyšel rozhovor s RNDr. Jiřím Burešem, Ph.D., předsedou Komory dražebníků ČR (viz též www.komoradrazebniku.cz). Uvedl, že je tomu již rok, kdy Legislativní rada vlády ČR odmítla novelu zákona o veřejných dražbách (ZVD), které jí předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Novela ZVD se připravovala na Odboru veřejných dražeb tři roky. Výsledkem byl dokument, který kritizovali nejenom přední čeští legislativci, ale i Ministerstvo spravedlnosti ČR. Majetek dlužníků je zpeněžován netransparentně, a to i mimo dražbu, jejichž počet stále klesá. Tímto postupem je potom poškozen jak věřitel, tak dlužník. Snad nejhorším případem je, když jsou nemovitosti dlužníka prodávány napřímo přes realitní kancelář, např. pod heslem "Umíme prodat Vaši nemovitost rychle". Bohužel stále zde převládají nejrůznější zájmy, kde pletichy se snoubí s korupcí. Jako příklad je možné uvést klesající počet elektronických dražeb (oproti "kamenným" dražbám výrazně eliminují pletichaření) a preference přímých prodejů nemovitostí prostřednictvím vybraných realitních kanceláří. Komora dražebníků ČR nabídla předním českým finančním institucím bezplatný workshop se zaměřením na transparentní zpeněžování majetku, kde jsou také prezentovány některé nekalé praktiky "zpeněžovatelů".

Kontakt:

Bc. Adriana Pajerská

výkonná ředitelka KDČR

e-mail: info@komora-drazebniku.eu

tel.: 725 838 097

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Keywords ČR-reality-zákon-peníze-aukce-KDČR-BFT Management

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.