Praha 2 při aukcích bytů porušila zákon

V září loňského roku Městská část Praha 2 prodala svých osm obecních bytů v aukcích, o které byl enormní zájem. Za organizátora aukcí byl formou veřejné zakázky vybrán koncesovaný dražebník BFT Management, a.s., zakládající člen Komory dražebníků ČR (KDČR). V letošním roce MČ Praha 2 vypsala tendr na prodej 45 bytů aukcemi. Tento dražebník však nesplnil nová kvalifikační kritéria.

"Domníval jsem se, že veřejnou zakázku na prodej 45 bytů MČ Praha 2 vyhrál nějaký známý dražebník," řekl Jiří Bureš a pokračoval: "Až v neděli z médií jsem se dozvěděl, že v pondělí 12.6.2017 proběhne aukce 12 bytů MČ Praha 2. Podíval jsem se a zjistil, že aukce jsou vyhlášeny aukčními vyhláškami, které jako autorské dílo jsme vytvořili pro naše aukce v září loňského roku. Navíc organizátorem aukcí je nějaká fyzická osoba, která není ani dražebníkem."

Bohužel to, že se u nás nectí zákon, nikoho moc nepřekvapí. Horší je, když takto postupuje subjekt samosprávy - MČ Praha 2. Jak uvedl Jiří Bureš, MČ Praha 2 byla upozorněna na porušení autorského zákona a požaduje se, aby byly aukční vyhlášky staženy z webových stránek MČ Praha 2, nic dalšího.

Otázkou je, kdo vlastně a proč vybral nekompetentního organizátora aukcí. Avšak na to by mělo odpovědět zastupitelstvo MČ Praha 2, na který byl dán v této záležitosti podnět.

Kontakt:

Tomáš Bláha, ředitel KDČR

e-mail: director@komoradrazebniku.eu

Keywords ČR-byty-reality-správa-Praha-firmy-BFT Management-KDČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.