Schůzka auditorských komor zemí visegrádské čtyřky

Ve dnech 25. - 27. května se v Praze uskutečnilo každoroční, v pořadí již šestnácté setkání představitelů auditorských komor zemí visegrádské čtyřky (V4), jehož se zúčastnili i zástupci Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Stěžejním tématem jednání byla nová reforma auditu v Evropské unii a její implementace do národní legislativy zemí visegrádské čtyřky. Zástupci zúčastněných zemí popsali stav tohoto procesu a konkrétní problémy při zavádění požadavků evropské regulace ve svých zemích. Člen Rady IFAC Wienand Schruff a prezident FEE Petr Kříž se ve svých vystoupeních zaměřili na probíhající reformu auditu v EU z pohledu organizací, které zastupují.

Mezi další témata patřil budoucí vývoj korporátního výkaznictví, kroky k modernizaci účetnictví v zemích V4 a kontrola kvality auditorské činnosti a její indikátory. Závěrečná část setkání pak byla věnována především problémům specifickým pro malé a střední podniky a auditorské praxe.

Schůzky se zúčastnila viceprezidentka maďarské komory auditorů (MKK) Eva Barsi, za polskou komoru auditorů (KibR) prezident Krzysztof Burnos, viceprezidentka Barbara Misterska-Dragan a členka komory Maria Rzepnikowska, která je současně viceprezidentkou FEE. Slovenskou komoru auditorů (SKAU) reprezentoval její prezident Ondrej Baláž a člen prezidia Ľuboš Vančo. Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnila prezidentka Irena Liškařová, první viceprezidentka Libuše Müllerová, viceprezident Pavel Kulhavý, předseda kárné komise Radomír Stružinský, místopředseda dozorčí komise Michal Brandejs a člen výkonného výboru Jaroslav Dubský.

Příští setkání auditorských komor zemí V4 se bude konat v roce 2017 na Slovensku.

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v rejstříku auditorů vedeném komorou, který je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

K dnešnímu datu Komora registruje 1289 auditorů, 363 auditorských společností a 729 asistentů auditora. Komora auditorů je aktivním členem profesních organizací IFAC a FEE.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: : kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-hospodářství-V4-Komora auditorů

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.