Ekonomika a trh práce ožívá, řekněte si o vyšší plat

České bankovky a mince - ilustrační foto.

České bankovky a mince - ilustrační foto.

Česká ekonomika i trh práce znovu ožívá. Podniky vykázaly v loňském roce o 13 % vyšší zisk než v roce předcházejícím, ale na platech si zaměstnanci polepšili jen o 2 %. Také nárůst poptávky po zaměstnancích je zřejmý již od poloviny roku 2014. Firmy se potýkají s problémy v náboru zaměstnanců, jsou ochotné více vyjednávat o svých požadavcích a být kreativnější z pohledu odměňování. Zaměstnanci však nemají odvahu, či neví, jak si o navýšení platu říci.

Výsledky průzkumu společnosti Hays ukazují, že zaměstnavatelé ve velké míře nezvyšují plat pravidelně každý rok, takto odpovědělo 70% respondentů. Čtyřiceti procentům odpovídajících byl zvýšen plat v loňském roce, 20 % v letošním roce, 22 % respondentů uvedlo, že ke změně platu u nich nedošlo již více než 2 roky.

Jak vyjednávat o zvýšení platu? Důležitá je pečlivá příprava a vhodné načasování.

"Připravte si sumarizaci své dosavadní práce a další přesvědčivé argumenty pro zvýšení platu. Jednejte opatrně. Pokud žádáte o zvýšení platu bez domluvené schůzky, rozhovor vám může uškodit i přesto, že máte pocit, že jednání proběhlo konstruktivně," říká Ladislav Kučera, Managing Director Hays Czech Republic.

"Musíte si být vědomi toho, jak se daří celé firmě a v jaké ekonomické situaci se právě nacházíme. Doporučuji nastavit si se svým nadřízeným komplexní osobní rozhovory, ideálně 2 x ročně, kde proběhne hodnocení pracovních výkonů, výhled a nastavení cílů pro nadcházející období. V případě dobrých výsledků či při dohodě o navýšení kompetencí je vhodné zažádat o zvýšení mzdy. Doporučuji však prezentovat spíše osobní přínos společnosti, než argumentovat inflací či plošným zvyšováním," dodává Ladislav Kučera.

Při vyjednávání o zvýšení platu by měli zaměstnanci působit sebejistě a přesvědčivě. Níže jsou uvedeny tipy jak se správně připravit.

1. Zasloužím si zvýšení platu?

Popřemýšlejte o tom, jaký přínos máte pro firmu. Co všechno jste pro firmu udělali od posledního navýšení? Příkladem může být rozšíření okruhu zákazníků, nové odpovědnosti, nově získaná kvalifikace či školení. Buďte konkrétní, argumenty, že rostou životní náklady a pracujete dobře nestačí.

2. Vaše cena na trhu práce

Zjistěte si, jaký plat mají podobně kvalifikovaní zaměstnanci. Pomoci mohou platové průzkumy na internetu.

3. Dobré načasování

Naplánujte si vhodnou dobu. Říká se, že pondělky ráno a pátky odpoledne nejsou ideální pro jednání tohoto druhu. Ideální je probrat plat při pravidelném hodnocení vaší práce. Není dobré téma začínat, pokud šéf nebo společnost řeší nějaké vážné problémy.

4. Pozor na emoce

I v případě, že máte pocit, že jste podhodnoceni, udržte své emoce na uzdě a myslete na to, že je to vlastně obchodní jednání.

5. Nevyhrožujte

Není dobré vyhrožovat odchodem z firmy či zmiňovat osobní potřeby zvýšení platu. To vašeho šéfa může vést k pochybám, zda jste pro firmu perspektivní z dlouhodobého hlediska.

6. Připravte se na kompromis

Při vyjednávání buďte připraveni přistoupit na kompromis.

7. Neunáhlete se

Nemusíte výsledek akceptovat ihned. Nechte si nějaký čas na promyšlenou.

8. Email

Po schůzce shrňte výsledky do emailu, aby nedošlo k nedorozuměním.

9. Jste připraveni na nové kompetence?

Navýšení platu může znamenat nové zodpovědnosti, proto se ujistěte, že je to to, co opravdu chcete a zda máte na nové povinnosti kapacitu.

Hays plc ("Skupina") je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 31. prosinci 2014 má Skupina 8,748 zaměstnanců pracujících ve 244 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2014 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 724,9 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 140,3 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 57 tisíc zájemců do trvalých pracovních míst a kolem 212 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 24 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Asii a Tichomoří, 42 % v kontinentální Evropě a zbytku světa a 34 % ve Velké Británii a Irsku;

- Segment dočasného umístění představoval 59 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 41 % z čistých provizí;

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Hong Kong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Kontakt pro média:

Jitka Novotná

Gsm: 723 540511

jitka.novotna@jnpublicity.cz

Keywords ČR-hospodářství-zaměstnanost-mzdy-firmy-Hays

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Business, marketing
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.