Vyjádření Spolany a.s. Neratovice k informacím v tisku

"Nevlamujme se do otevřených dveří, využívejme platných zákonů, diskutujme, ale nestrašme lidi!"

K informacím, které se objevily v tisku od různých aktivistů a Dětí Země po úniku chloru ve Spolaně bychom chtěli uvést následující informace.

Vycházíme z předpokladu, že Děti Země vědí o povinnostech emitentů znečištění předávat informace o vypouštěném znečištění.

Tyto povinnosti jsou dány v oblasti ochrany ovzduší zákonem 389/91 v úplném znění zákona 212/94 Sb a Vyhláškou MŽP 117/97, kterými se důsledně řídíme. Znečištění vypouštěné v odpadních vodách bylo vykazováno ve smyslu Nařízení vlády č. 35/79, od roku 1999 pak podle zákona 58/98 Sb. Informace jsou v předepsaných termínech předávány příslušnému Oblastnímu inspektorátu ČIŽP. Ze zákona o právu na informace mají Děti Země i ostatní možnost vyžádat si např. tyto informace právě od ČIŽP. Dodejme, že od roku 1995 vydává Spolana a.s. Výroční zprávu o svém vlivu na životní prostředí. Vedle emisí jsou zde i popsány mimořádné události, vnímání názorů nejbližšího okolí a podobně. Vedení Spolany se k programu Responsible care nejen slovně hlásí, ale jeho zásadami se i řídí! Proto k aktivitě Dětí Země v souvislosti se Spolanou se lze ptát: "proč se s fanfárami vlamujeme do otevřených dveří ?"

Další části sdělení Dětí Země považujeme za závažnější a záměrně zkreslující skutečnosti.

Spolana a.s. z mnoha důvodů neakceptuje názor některých ekologických iniciativ, včetně Dětí Země, že výrobu PVC a snad veškerou chlorovou chemii je nutné zastavit.

Vraťme se k části internetového sdělení, které pro jistotu citujeme (http:/blisty.internet.cz): "Nebezpečný pro životní prostředí je v případě Spolany bohužel i její produkt: PVC. Jeho spalováním dochází ke vzniku nebezpečných dioxinů. Nejlépe to dokládá samotná spalovna odpadů umístěná uvnitř Spolany, která podle měření z roku 1998 vypouštěla do ovzduší až 96krát více dioxinů než povoluje norma, jež vstoupí i pro tuto spalovnu v platnost v roce 2003."

V roce 1998 byly měřeny dioxiny na roštové spalovně typu SP 3202, kde skutečně byla naměřena hodnota 9,6 ng/m3. Buď z neznalosti či záměrně je Dětmi Země dávána tato spalovna do souvislosti s výrobou PVC. Domníváme se, že elementární znalosti technologie výroby VCM a PVC a s tím souvisejících odpadů (plynné a kapalné) v porovnání s konstrukcí spalovny typu SP 3202 nepřipouštějí tuto souvislost.

Odpověď na to, jak se Spolana vypořádá s emisním limitem na této spalovně je jednoduchá. Po zjištěných skutečnostech byl provoz tohoto zařízení k 31.12.1998 zastaven a je využíváno externích kapacit na odpovídající technické úrovni. I tuto skutečnost si může kdokoliv lehce ověřit před tím, než začne tvrdit nepravdivé údaje.

Nyní k vlastní problematice výroby PVC. Spolana a.s. vyrábí vinylchlorid monomer (VCM) a PVC. V technologickém procesu vznikají plynné a kapalné odpady, většinou chlorované sloučeniny. Na počátku 90. let jsme si uvědomili nedokonalost jejich zneškodňování. O naší prozíravosti a našem environmentálním uvědomění svědčí to, že již v březnu 1994 jsme podepsali s konsorciem KTI Rome, Klöckner Duisburg kontrakt na vybudování termického zpracování plynných a kapalných odpadů z výroby VCM a PVC (TZO) s požadavkem na garanci emisí dioxinů 0,1 ng/m3. Dne 1.7.1997 byl povolen zkušební provoz tohoto zařízení, pro potřebu dořešit dílčí problémy byl 15.12.1998 prodloužen a 29.6.1999 byl zahájen trvalý provoz. Povolení trvalého provozu bylo samozřejmě podmíněno i dodržením limitu pro dioxiny 0,1 ng/m3. Pro upřesnění dodejme, že od 3.2.1998 do 30.3.1999 bylo nezávislou laboratoří provedeno šest měření dioxinů s maximem 0,039 ng/m3 a aritmetickým průměrem 0,0192 ng/m3.

TZO vybudované ve Spolaně patří ke světové špičce a jeho výstavba stála Spolanu více než jednu mld.Kč ! Dodavatelé technologie prezentují instalaci ve Spolaně jako svoji referenční jednotku i pro případné další zákazníky.

Ochrana životního prostředí zajímá nás všechny a ne jen určitou skupinu lidí. Vedení společnosti je dostatečně erudované a schopné a umí se s problémy v rámci možností kvalifikovaně vypořádat.

Je zbytečné zpochybňovat toto úsilí i výsledky, kterých bylo dosaženo.

ing.Zdeněk Joska, tiskový mluvčí

Neratovice 26.7.2000

Keywords PROTEXT-Spolana

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.