Tiskové prohlášení k úniku chlóru ve Spolaně

Situace na objektu, ve kterém došlo k úniku chlóru, je vyřešena. Únik chlóru byl po zásahu HZS Spolany v ranních hodinách minimalizován, budova kde k úniku došlo byla po celou dobu zkrápěna vodní clonou a podnikala se opatření k úplnému zamezení úniku chlóru. Podařilo se realizovat takové kroky, které zastavily únik chlóru do okolí a od 15 hodin již chlór do okolí neunikal. Zbytky unikajícího chlóru v budově, kde k havárii došlo, byly v plné míře odsávány do jiného zařízení. V podniku byl v 17.08 hod. odvolán 3. stupeň chemického poplachu a bezprostředně na to informován NES Mělník a všechny další orgány. Podařilo se realizovat technické řešení, které unikání chlóru zcela zastavilo. V současné době již chlór neuniká ani v havarovaném objektu. Před odvoláním 3. stupně chem. poplachu již v okolí podniku nebyly naměřeny žádné hodnoty znečištění ovzduší. V nemocničním sledování a ošetřování zůstává 7 hasičů.

Ing. Zdeněk Joska, tiskový mluvčí

Keywords PROTEXT-Spolana-havárie-2

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.