Sdělení společnosti Spolana a.s. Neratovice

Únik chlóru ve Spolaně

Dne 21. července 2000 v 07:55 hodin došlo ve SPOLANA a.s. Neratovice k úniku chlóru v důsledku prasklého sváru na stáčecím potrubí v chlorové stanici. Okamžitě byl vyhlášen chemický poplach a informovány všechny složky včetně NES Mělník (nouzové ekologické středisko), jehož úkolem je informovat dotčené obce. Na místo ihned dorazil Hasičský záchranný sbor Spolany k likvidaci události. Únik chlóru se podařilo minimalizovat, ale zatím ne zcela omezit. Na jeho definitivním zastavení se pracuje. Měřící vůz měří koncentrace v příslušných obcích. Naměřené hodnoty se pohybují pod 0,1 ppm, což je hranice pro pracovní prostředí. Předpokládá se postupné zlepšování této situace. Ke zranění osob nedošlo, 2 členové HZS se nadýchali malého množství chlóru a byli převezeni na ošetření a inhalaci. Množství uniklého chlóru zatím nelze stanovit, odhaduje se několik desítek kilogramů.

ing. Zdeněk Joska, tiskový mluvčí

Keywords PROTEXT-Spolana-havárie

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Chemical and pharmaceutical industries

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.