Vlastníci Intelsatu schválili krok směrem k privatizaci

V Maui na Havaji se 6.- 9. dubna uskutečnilo 29. Setkání signatářů (Meeting of Signatories - MS) společnosti Intelsat, na kterém byla schválena restrukturalizace společnosti. Společnost se tak přetvoří z mezivládní kooperativní organizace na plně obchodní soukromou společnost. MS jednomyslně chválilo doporučení Rady guvernérů, které usiluje o další rozpracování budoucí struktury Intelsatu, která by se měla soustředit na privatizaci. Management Intelsatu rozvine detailní obchodní plán na privatizační strukturální modely pro Intelsat k posouzení na setkání Rady v červnu 1999.

Vlastníci Intelsatu ve všech koutech světa reflektují narůstající konkurenci v oblasti světelných optických vláken do kabelů a v dalších globálních a regionálních satelitních systémech. Všichni z nich, velcí i malí, proto podporují privatizaci, čímž vyjadřují svou touhu rychle směřovat k nové struktuře společnosti. MS tlačí na management Intelsatu a Radu guvernérů, aby vypracovaly nezbytné studie, které umožní Radě doporučit v září 1999 na Shromáždění stran jednu z restrukturalizačních možností. Říjnové shromáždění, které se uskuteční v Malajsii, bude setkáním všech členských orgánů Intelsatu. Shromáždění je zodpovědné za strategické rozhodování vztahující se k smluvní dohodě, kterou dnes Intelsat řídí.

Když generální ředitel a hlavní výkonný úředník Intelsatu Conny Kullman komentoval pozitivní důsledky Setkání signatářů, sdělil, "Toto rozhodnutí reflektuje nesmírnou podporu, kterou má privatizace mezi vlastníky Intelsatu a podtrhuje jejich uvědomění si nutnosti rychle privatizovat, abychom v budoucnosti zůstali konkurenceschopnými."

Mimo tlaku na vypracování dalších analýz privatizačních modelů nutilo Setkání signatářů management Intelsatu implementovat flexibilnější obchodní praktiky, aby Intelsat zůstal v krátkodobém časovém horizontu konkurenceschopným.

Intelsat vlastní a provozuje globální komunikační satelitní systém, poskytující kapacitu pro audio, video, obchodní i soukromé sítě a internet ve více než 200 zemích a teritoriích. Více informací lze obdržet na webové stránce Intelsatu www.intelsat.int.

ots Originální textový servis: INTELSAT Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Veera Walker, veera.walker@intelsat.int, nebo Tony Trujillo, tony.trujillo@intelsat.int, oba z Intelsatu, (USA) 202-944-7500 webová stránka: http://www.intelsat.int

Keywords Intelsat

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.