Společnosti Motorola, Symbol Technologies, Connect Things a AirClic zakládají novou společnost, která zrychlí růst elektronického obchodu prostřednictvím přístu

Technologie skenování symbolového čárového kódu pro bezdrátové telefony, terminály ke kabelové televizi a zařízení komunikující s Internetem, která vyrábí společnost Motorola a další výrobci, veřejnosti nabídne snadnější způsob přijímání informací a služeb, nákupu výrobků a placení účtů.

Surfování na síti a objednávky na Internetu budou brzy otázkou jediného načtení.

Společnosti Motorola, Inc. (NYSE: MOT), Symbol Technologies, Inc. (NYSE: SBL), Connect Things, Inc., sesterská společnost LM Ericsson AB (NASDAQ: ERICY) a AirClic, Inc. dnes ohlásily uzavření dohody a záměr investovat úhrnem až 500 milionů dolarů do založení nové společnosti, která urychlí rozvoj elektronického obchodování prostřednictvím přístupu na Internet jediným načtením.

Nová společnost umožní vytvořením jedinečného rejstříku internetových kódů, které budou čárovými kódy obsahujícími instrukce pro vykonání přesných úkolů, bezdrátovým telefonům, terminálům kabelové televize a dalším zařízením spolupracujícím s Internetem společnosti Motorola a dalších společností přístup na Internet prostřednictvím načítací technologie symbolového čárového kódu.

Internetové kódy budou umístěny na výrobcích, v publikacích, včetně brožur, a reklamních materiálů společnosti a v televizi. Načtením internetového kódu prostřednictvím internetového zařízení, které dokáže čárové kódy číst, se lidé budou moci připojit přímo na webové stránky a objednat si výrobky, nalézt informace a řídit každodenní úkony a transakce. Při načtení internetového kódu bude informace okamžitě poslána do registru internetových kódů nové společnosti, který bude interpretovat podstatu zájmu a poskytne uživateli odpovídající informace. Tyto informace budou obsahovat kontakty k objednání výrobku, propagační nabídky, možnost stažení hudby, využití výrobku a servisní údaje, jakož i odkazy na další možné internetové stránky. Uživatelům se dostane průhledného, univerzálního přístupu k výrobkům a službám. Zatímco zprávy budou Internetem procházet, Internet sám se stane vlastně úplně neviditelným. Systém bude spolupracovat i se standardními internetovými čárovými kódy UPC a EAN, které jsou již nyní umístěny na milionech výrobků po celém světě.

"Tato revoluční novinka veřejnosti umožní okamžitý a snadný přístup na internetové stránky s použitím rozličných zařízení, aniž by lidé museli ručně vkládat internetové adresy," řekl Christopher B. Galvin, výkonný ředitel společnosti Motorola. "Tento nový podnik nás přiblíží o krok blíže k naší vizi bezdrátového Internetu, přičemž staví na všech našich dosavadních snahách umožnit veřejnosti komunikovat kdykoliv a kdekoliv. Odráží všechny silné stránky portfólia společnosti Motorola, včetně terminálů kabelové televize, bezdrátových telefonů a naší IP (internetový protokol) infrastruktury a internetové elektroniky." Společnost Motorola dále registru internetových kódů nové společnosti přinese klíčové duševní vlastnictví.

Společnosti očekávají, že vzhledem k podpoře struktury otevřené platformy, o službu projeví zájem celá řada výrobců internetových zařízení, kteří na oplátku zasytí trh spotřebitelskými zařízeními a dále rozšíří aplikace internetových kódů na výrobcích, v literatuře a v reklamě.

"Čárový kód a zařízení k načítání čárového kódu - globální silné stránky společnosti Symbol Technologies - společně nabízejí ideální interface pro počítač, pro Internet a pro zákazníka," řekl Tomo Razmilovic, prezident a volený výkonný ředitel společnosti Symbol Technologies. "Toto průlomové spojení bezdrátových a skenovacích technologií nám umožní celistvě propojit reálný svět lidí "v pohybu" nebo v práci s virtuálním světem Internetu a vytvořit tak neomezení množství možností pro běžné zákaznické aplikace." Razmilovic dodal: "Jsme ráci, že se spojujeme s předními společnostmi jako Motorola nebo Connect Things, což je sesterská společnost Ericssonu, abychom tuto technologii načítání čárového kódu přivedli do světa zákazníků." Společnost Symbol nové společnosti přinese klíčové duševní vlastnictví.

Vedle přínosů společností Motorola a Symbol přispěje společnost Connect Things špičkovou databází pro obsažné a přímé napojení čárového kódu na internetové adresy, které se již aktivně používá v Evropě k připojení čárových kódů ke specifickým stránkám v rámci určité internetové adresy. Společnost AirClic nové společnosti přinese svůj model otevřené operační platformy.

"Půjde skutečně o nejrychlejší, nejjednodušší, nejpřímější a nejpřenosnější způsob používání Internetu," řekl David Klatt Jr., prezident společnosti AirClick. "Nová společnost bude vycházet z předních výrobků a technologií, partnerů a zaměstnanců na vysoké úrovni a z financování a z patentů, které jsou nezbytné k rychlému získání rozhodujícího množství lidí."

"Kombinace společností Motorola, Symbol, Connect Things a AirClic umožní novému podniku, aby veřejnosti velmi rychle nabídl zařízení a prověřený systém internetového rejstříku," řekl G. Russell Mortenson výkonný ředitel společnosti Connect Things. "Očekáváme, že nová společnost dramaticky rozšíří obchodování B2B (podnikatel-podnikatel) i B2C (podnikatel-spotřebitel) po Internetu a že výborně zprostředkuje i obecné informační služby."

Podle dohody bude nová společnost vyžadovat investice do kmenových akcií a do duševního vlastnictví od společností Motorola, Symbol, Ericsson - prostřednictví sesterské společnosti Connect Things a AirClic a od určitých jejich akcionářů, včetně Goldman Sachs Group Inc., Edgewater Private Equity Funds, Blue Capital Management LLC, Forrest Binkley & Brown, Dennis C. Carey, vice prezident společnosti Spencer Stuart & Associates a Jeffrey A. Marcus, čelní představitel v oblasti kabelové televize.

Podnik předpokládá, že jednotlivé strany uzavřou konkrétní smlouvy a získají nezbytná povolení kontrolních orgánů.

Společnost Motorola, Inc.

Motorola, Inc. je předním globálním poskytovatelem integrovaných komunikačních řešení a elektronických řešení na klíč. Tyto zahrnují:

- Softwarem vybavené bezdrátové telefony, dvojsměrné rádio, vzkazové a satelitní komunikační produkty a systémy, jakož i produkty k připojení na síť a na Internet pro spotřebitele, operátory sítí a komerční, vládní a průmyslové zákazníky.

- Digitální a analogové systémy a terminály pro operátory širokopásmové kabelové televize.

- Elektronické systémy na klíč na automobilovém, komunikačním, zobrazovacím, počítačovém, spotřebitelském a průmyslovém trhu a na trhu výrobních systémů.

- Prodej v roce 1999 dosáhl 33,1 miliardy dolarů.

www.motorola.com

Společnost Symbol Technologies, Inc.

Symbol Technologies, Inc., držitel letošního národního ocenění za technologii, je přední globální společností na poli systémů transakcí mobilních dat, která nabízí zákazníkům novátorská řešení na základě bezdrátových místních sítí pro datový a hlasový přenos, mobilní počítačové zpracování specifické pro danou aplikaci a zpracování dat čárových kódů. Bezdrátová informační zařízení společnosti Symbol propojují reálný svět lidí v pohybu, balíčky, papír a zásilkové palety s informačními systémy a s Internetem. Dnes se ve světě používá na 10 milionů skenerů čárového kódu, mobilních počítačů a bezdrátových LAN společnosti Symbol v oblastech od maloobchodu až po přepravní a distribuční logistiku, výrobu, balíkovou a poštovní službu, vládu, zdravotnictví a vzdělávání. Systémy a výrobky společnosti Symbol se využívají ke zvýšení produktivity od tovární haly až po obchod maloobchodního prodejce, podnik nebo domov zákazníka. Informace o společnosti Symbol získáte na adrese www.symbol.com nebo na telefonním čísle 1-800-722-6234.

Společnost Connect Things, Inc.

Společnost Connect Things, Inc., která se v roce 1999 vydělila z LM Ericsson, vyvinula a původně i v Evropě rozšiřovala novátorskou službu databázového připojení, které poskytovalo přímé spojení mezi čárovým kódem a internetovými zdroji v globálním měřítku. Systém společnosti, který v prvopočátku vznikal ve vývojových laboratořích společnosti Ericsson, je vysoce kompatibilní, široce dostupná, distribuovaná databáze, která podporuje rejstříky stovek milionů internetových kódů. Nesmírně pružná technologická struktura umožňuje propojení internetových kódů s webovými stránkami podle specifických potřeb a zájmů uživatelů Internetu. Uživatel může být například nasměrován na internetovou stránku v jeho rodném jazyce nebo na stránku, která je formátována optimálním způsobem pro jeho mobilní zařízení. Struktura spolupracuje s API (Application Programming Interface), čímž umožňuje, aby doplňkové služby mohly být vyvinuty poskytovatelem služeb jako třetí stranou. Další informace najdete na internetové stránce společnosti Connect Things na adrese www.connectthings.com.

Společnost AirClic Inc.

Společnost AirClic Inc. okamžitě mění všechna tisková média v interaktivní. Její bezdrátová síť zahrnuje rejstřík internetových kódů, přepojovací adresář a přenosovou funkci. Síť AirClic(TM) a její technologie ClicThru(TM), která usnadňuje shánění, nakupování a vzdělávání, pokrývá rostoucí poptávku po produktech a službách. Zprostředkovává efektivnější marketing sledováním vlivu reklamy na spotřebitele. Uživatelé mohou vybírat, nakupovat, vzdělávat se - kdekoliv a kdykoliv. Mohou otevřít noviny, časopis, Zlaté stránky nebo katalog a odpovědět v reálném čase za pomocí zařízení, které komunikuje s Internetem, jako je mobilní telefon, osobní digitální záznamník, terminál kabelové televize nebo dvojsměrný pager. Nebo mohou shromáždit své skeny a dozvědět se více prostřednictvím emailu na osobním počítači. Společnost začala tuto technologii vyvíjet před dvěma lety a postavila manažerský tým, který sdílí vizi rychlého, snadného a účelného přístupu na Internet prostřednictvím všech nejrůznějších zařízení a typů médií. Další informace najdete na www.airclic.com. Poznámka: Obrázek k textu je k dispozici na adrese http://www.businesswire.com/cgi-bin/photo.cgi?pw.061500/bb3 Kontakt: Motorola, Inc. Anne Stuessy, 847/538-6192 Shelagh Lester-Smith, 847/538-5625 nebo Symbol Technologies, Inc. Doug Picker, 631/738-4699 nebo AirClic Inc. Randy Mintz, 215/790-4372 nebo Connect Things, Inc. Connie Kennedy, 972/851-3570

Keywords PROTEXT-Motorola

Region
USA, Canada, U.N.

Category
IT, telecommunications
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.