Soud pro Prahu 5 začal elektronicky dražit umělecké předměty

Komora dražebníků ČR je gestorem portálu elektronických dražeb na http://www.prodej-drazbou.cz. Na tomto portálu je možné prodávat dražbou jakékoliv movité či nemovité předměty, dokonce i cenné papíry. Navrhovateli dražeb jsou zde kromě exekutorů a soudů většinou insolvenční správci, pro které zde draží koncesovaní dražebníci.

Komora dražebníků ČR v těchto dnech přivítala na portálu Prodej-dražbou.cz další soud, který se rozhodl provést dražbu elektronicky. Po úspěšných dražbách nemovitostí provedených Okresním soudem v Prostějově, převzal štafetu Obvodní soud pro Prahu 5. Jestliže Okresní soud v Prostějově zahájil jako první elektronickou dražbu na tomto portálu, potom Obvodní soud pro Prahu 5 je prvním dražebníkem, který zde vyhlásil dražby uměleckých předmětů. A to ne autorů ledajakých. Jsou nabízeny za velmi přijatelné ceny grafiky Josefa Lady, Václava Špály a Kamila Lhotáka. Kresba perem a tuší je zastoupena autorem Luďkem Maroldem, všem jistě známý panoramatickou malbou Bitvy u Lipan. Oleje jsou zastoupeny od malířů Karla Špillara, Františka Líbala, Lva Šimáka či Františka M. Skuly.

Není divu, že o tyto elektronické dražby na portálu http://www.prodej-drazbou.cz začali projevovat zájem jak sběratelé, tak i starožitníci a aukční domy. Protože se dražitelé nemohou na těchto elektronických dražbách spolu domluvit, je předpoklad, že ceny dosažené vydražením budou skutečné tržní ceny.

Dle Miroslava Houry, soudního vykonavatele Obvodního soudu pro Prahu 5, který tyto dražby organizuje, jde pouze o začátek „dražebních laskomin“ uměleckých předmětů. Tyto dražby mají pokračovat v dalších měsících a lze očekávat rovněž dražby plastik. Všechna tato umělecká díla pocházejí ze sbírek galeristy, který svoji sbírku shromažďoval několik let.

Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda Komory dražebníků ČR, bures@komoradrazebniku.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Keywords ČR-internet-výtvarné-dražby-Komora dražebníků-firmy-BFT Management

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications
Culture

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.