Quintiles představuje novou informatiku pro zdravotnictví

Schopnosti získané akvizicí společnosti ENVOY umožňují Quintiles v reálném čase a za pochodu sledovat trendy ve farmaceutickém průmyslu a ve zdravotnictví. Akvizice také umožnila dále posílit rozvoj a komercionalizaci produktů Quintiles.

Společnost Quintiles Transnational Corp. (Nasdaq: QTRN) dnes představila čtyři nové řady produktů informatiky své technologické divize QUINTERNET (TM) za účelem poskytnout zdravotnímu průmyslu stálý přísun každodenních farmaceutických a zdravotnických informací. Ty by měly přispět k lepšímu řízení portfolií výrobků a k dokonalejšímu rozhodování v oblasti zdravotní péče.

Quintiles používá největší zdravotní průmyslovou databázi, která kombinuje zdravotnická a farmaceutická data. Tato data jsou každodenně obnovována, aby zajistila čerstvé informace o použitých farmaceutikách, zdravotních výkonech a výsledcích. Žádná jiná zdravotnická informační služba nedosahuje schopností Quintiles vystihnout diagnózu a příslušné recepisy v tak velkém měřítku a ani schopností poskytnout okamžité zhodnocení vývoje a analýzy. Používaná data jsou sbírána ze zdravotnických a farmaceutických transakcí a neidentifikují individuální pacienty.

Tyto produkty vycházejí ze znaleckých dat schopných analytiků Quintiles a z divize globálních systémů informačních technologií QUINTERNET (TM). Produkty pak dále směřují k lékařům, chemikům, plátcům a do nemocnic či jiných zdravotnických zařízení.

"Tyto produkty jsou distribuovány s naší jedinečnou zárukou poskytovat naším zákazníkům čerstvé informace o tom, co se dnes děje. Nemyslím tím informace o tom, co se dělo před měsícem nebo čtvrt rokem, ale o tom, co se děje nyní ve farmaceutickém a zdravotnickém sektoru na americkém trhu," uvedl předseda a výkonný ředitel společnosti Quintiles Transnational Corp. Dennis Gillings, Ph.D.

"Toto bohaté řazení informací může zdokonalit každou fázi při vývoji léku a marketingu. Vede k dramatickým výhodám ve zdravotnickém výzkumu a při péči o pacienta. Tyto produkty mohou být například používány při výběru nejvhodnějšího léku, při navrhování a zrychlování klinických studií, monitorování obchodních úspěchů nově vyrobených léků nebo při nových marketingových kampaních. Dále mohou být využívány při identifikaci farmaceutických uživatelských vzorců pro ty, kteří lék předepisují a jejich pacienty, aniž by byl pacient identifikován. Vůbec poprvé můžeme na národní úrovni získat okamžitou orientaci v používání léků v každodenní zdravotnické praxi, včetně toho, které léky jsou předepisovány ve spojení se specifickými diagnózami."

Gillings dodal: "Produkty Quintiles také obsahují jedinečné aplikace na bezpočet aspektů veřejného zdraví, včetně výsledků u pacientů a nákladů na léčbu, vzájemné působení jednotlivých léků a monitorování celostátních nemocí. Nyní jsme schopni poskytnout zdroj živých informací - smyčku elektronické zpětné vazby - ku prospěchu skutečně všem segmentům ve zdravotnictví."

Více než tucet hlavních zdravotnických společností a farmaceutických výrobců používá mezi prvními produkty Quintiles k monitorování nových výrobků na trhu a k novým marketingovým kampaním. Tyto společnosti a výrobci také pomocí výrobků Quintiles identifikují změny na trhu a řídí farmaceutickoekonomické studie a studie nemocí s ohledem na problematiku zdraví národa. Současné aplikace také zahrnují speciální opatření na podporu prodeje, speciální terapeutické databáze, epidemiologické pozorovací zprávy, chirurgické procedury, národní projekce používaných multidrogových režimů u pacienta bez jeho identifikace.

Zavádění těchto nových produktů z technologické divize QUINTERNET (TM) je významným mezníkem v pokračující strategii Quintiles. Ta spočívá ve stálém zvyšování hodnoty vyvíjených produktů a komercionalizaci obchodu. Quintiles zlepšil své schopnosti nedávnou akvizicí společnosti ENVOY Corporation, která je vedoucím poskytovatelem služeb zaměřených na vzájemnou výměnu elektronických dat a datové expertízy analytiků.

Mezi hlavními kategoriemi produktů z oblasti informatiky společnosti Quintiles v současnosti nabízenými jsou:

* Zdravotnické diagnózy a řídící produkty, které využívají první průmyslovou a čerstvou databázi, která sjednocuje zdravotnické a farmaceutické informace za účelem poskytnutí pravidelných zpráv farmaceutickým a dalším zákazníkům o používání léků se specifickou indikací, zdravotních procedurálních profilů a jiných diagnostických a terapeutických charakteristik neidentifikovaného množství pacientů.

Farmaceutičtí zákazníci mohou tyto produkty používat k vylaďování marketingových kampaní, získávání informací o každodenních uživatelských vzorcích, ke zdokonalování lékařských vzdělávacích iniciativ. Pojistitelé, regulátoři, a další zákazníci zabývající se poskytováním zdravotní péče mohou tyto produkty používat k odhadování nákladů na léčbu specifických nemocí, k rozvoji a monitorování toho, jak jsou dodržovány nemocenské protokoly, nebo také k identifikaci propuknutých vážných chorob.

* Kampaně a zavádění produktů na trh, které poskytují každodenní informace o obchodním úspěchu nových léků nebo o úspěchu nových marketingových kampaní, jako jsou přímo na zákazníka orientované reklamní programy, včetně počtu pacientů, kteří nový lék používají nebo nějakým způsobem na reklamní kampaň reagují. "Můžeme zhodnotit předpis po 36 hodinách od použití," uvedl prezident a hlavní operační ředitel Santo J. Costa. "Farmaceutická společnost může zahájit mediální reklamní kampaň v pondělí a ve čtvrtek obdržet první z každodenních pokračujících zpráv o její účinnosti. To je stěžejní k dosažení maximální návratnosti investic do multimiliardové (USD) roční průmyslové reklamy."

* Produkty k monitorování trhu, které poskytují informace o farmaceutických předpisech a používání vzorců, včetně trendů o prodeji a podílu na trhu, národních projektech, terapeutických změnách mezi konkurujícími si produkty, použití doplňujících se léků, nepřerušovaných a přerušovaných terapiích a obvyklých měřítkách o dodržování léčebných dávek.

"Můžeme našim zákazníkům sdělit procento pacientů, kteří právě vyměnili svůj lék za lék konkurence," informoval Costa. "Pokud je nám známo, nikdo jiný není schopen sledovat změny týkající se užívání léků od konkurujících si firem tak rychle a přesně, jak to dokážeme my."

* Tradiční produkty, které používají

a) velké množství retrospektivních údajů ke stanovování diagnózy a předepisování úrovně při výrobě farmaceutickoekonomických, předzaváděcích, postmarketingových a standardních studií

b) obchodních analýz, studií o velikosti trhu a odhadované poptávce, a studií s tím souvisejících.

"Quintiles produkty z oblasti informatiky mají pro zákazníky obrovské výhody: rychlost sběru informací, naši schopnost analyzovat a poskytovat hloubkový náhled, široké spektrum dat, každodenní analýzy více než dvou miliónů receptů a naše odhodlání udržet pacientovo soukromí," oznámil Costa.

Společnost Quintiles Transnational Corp. je vůdcem na trhu v oblasti poskytování celého spektra integrovaného rozvoje produktů a komercionalizačních služeb farmaceutickému, biotechnologickému a zdravotnickému průmyslu. Quintiles je také vůdcem v oblastech výměny elektronických dat a informatice zdravotnického průmyslu a poskytuje konzultace ke zdravotnické politice vládám a dalším organizacím na celém světě. Quintiles má ředitelství poblíž Research Triangle Park v Severní Karolíně. Na celém světě má více než 16.000 zaměstnanců v celkem 31 zemích. Quintiles operuje přes specializované pracovní skupiny, které se věnují splňování individuálních potřeb zákazníků. Navštivte webovou stránku Quintiles Transnational na adrese: www.quintiles.com.

Informace obsažené v této tiskové zprávě obsahují výhled do budoucnosti. Prohlášení v sobě zahrnuje rizika a nejistoty, které mohou vyústit ve výsledky věcně odlišné od prohlášení. Nejistota plyne i z omezených informací, vnitřních rizik s rozvojem nových produktů, toho, jak trh výrobek přijme. Další rizika jsou spojena s novými produkty, které jsou představeny ve zprávách pro Securities and Exchange Commissions, které obsahují plně, ale neomezují se jen na registrační prohlášení S-3, S-4, a Výroční zprávu na formuláři 10 Qs . ots Original Text Service: Quintiles Transnational Corp. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Pat Grebe, Media Relations, pgrebe@quintiles.com , nebo Greg Connors, Investor Relations, invest@quintiles.com , z Quintiles Transnational Corp., 919-998-2000 Webová stránka: http://www.quintiles.com

Keywords Quintiles

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.