Dražebníci jednali o novele zákona o veřejných dražbách

Dne 25.2.2014 Komora dražebníků ČR uspořádala setkání dražebníků a zástupců státní sféry s cílem formulovat nové podmínky provádění dražeb. Zákon o veřejných dražbách je v platnosti již téměř 14 let a vznikl jako nástroj podpory bydlení. Gestorem tohoto zákona je MMR, jehož zástupci, přes opakované pozvání, se setkání s dražebníky nezúčastnili. O to více dražebníci ocenili podporu vyjádřenou ministrem MPO ing. Janem Mládkem, CSc. a účast zástupců tohoto ministerstva, v čele s ředitelem Odboru živností Ing . Bc. Petrem Kameníkem. Proto i prvním bodem bylo postavení dražebníka. Diskuze ukázala, že platný zákon o veřejných dražbách je v mnoha směrech nejenom v rozporu s občanským zákoníkem, ale i s potřebami transparentního zpeněžování majetku z insolvencí a narovnání vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Proto na workshop k novele zákona navázal seminář k elektronickým dražbám, které jsou účinným nástrojem potírání pletich. Komora dražebníků zde i představila novou verzi portálu www.prodejdrazbou.cz, který je nabízen dražebníkům zdarma.

Kontakt:

Komora dražebníků ČR, info@komoradrazebniku.eu

Keywords ČR-reality-zákon-služby-dražby-BFT Management

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.