Cal Dive dokončila akvizice od Vastaru a Shell Property

Energy Resource Technology Inc, zcela vlastněná pobočka společnosti Cal Dive International Inc (se značkou CDIS v burzovním systému Nasdaq), dokončila svou druhou a třetí letošní akvizici ropných a plynárenských aktiv.

ERT koupila dvě pobřežní naleziště od Vastar Resources Inc (NYSE: VRI) a pět od Shell Offshore Inc v oddělených transakcích za nezveřejněnou sumu a další protiplnění, včetně převzetí příslušných závazků.

Naleziště se nacházejí mezi High Islands a Vermilionem ve vodách Mexického zálivu v hloubce 18 až 36 metrů. Ložiska Vastaru zahrnují dva vrty a dvě kesonové konstrukce, které denně produkují 1,2 miliardy kubických stop. Naleziště Shellu mají 13 vrtů lokalizovaných na třech ložiskách a jeden keson produkující denně miliardu krychlových stop a 200 miliard uncí denně. Pro obě akvizice se počítá s plánovanými pracemi na zvýšení jejich produkce nad současné úrovně.

Jako operátor ERT taktéž převezme všech sedm bloků poté, co v každém z nich získala 100procentní podíly. ERT má nyní podíly ve 29 pronajatých pobřežních nalezištích, z nichž 27 provozuje. ERT nashromáždila významné zakázky na práce pro Cal Dive International, které zahrnují 35 pobřežních ložisek, 21 kesonů a 193 vrtů.

Prezident ERT Lyle Kuntz k tomu řekl: "Tyto akvizice, ve spojení s nedávno oznámeným převzetím od Sonatu, nás rychle dostanou k našemu letošnímu cíli zdvojnásobit obrat ERT. Koupě od Shellu, naše první transakce s tímto významným zákazníkem, je významná především vzhledem k celé řadě zavedených aktivit, která Shell vlastní v Mexickém zálivu."

Cal Dive International Inc je přední dodavatel služeb pro ropný a plynařský sektor v Mexickém zálivu. Jde o nejnovější stavební a údržbové práce a tzv. decommissioning. Energy Resource Technology přebírá a provozuje pobřežní těžebná zařízení jako součást služeb CDI.

Toto tiskové oznámení obsahuje určité zprávy, které mohou být v rámci platné (americké) legislativy považovány za výhledová tvrzení. Tato tvrzení nevyjadřují historická fakta a nejsou zárukou budoucího vývoje či následných skutečností. Zahrnují rizika a převzaté informace, po nichž může následovat výsledek podstatně jiný, než bylo předpovězeno. Mezi jiným jde o neočekávané prodlevy a provozní záležitosti u projektů, o ceny ropy a zemního plynu, povětrnostní podmínky na pobřežních trzích, o změny v lokálních podmínkách nebo kapitálové výdaje zákazníků.

Společnost naléhá na čtenáře, aby vzal na vědomí, že některá nebo všechna převzatá sdělení, na nichž jsou výhledová tvrzení založena, nemohou být společností kontrolována nebo posuzována přesným odhadem a v některých případech mohou podléhat rychlým a podstatným změnám.

ots Original Text Service: Cal Dive International

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Jim Nelson, Chief Financial Officer, Cal Dive International, (USA), 281-618-0400

Novinky o společnosti:

http://www.prnewswire.com/comp/124374.html nebo fax (USA) 800-758-5804, ext. 124374

Keywords Cal Dive-Energy Resource Technology

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Chemical and pharmaceutical industries
Energy, raw materials

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.