EU fondy 2014-2020 nabízí příležitost pro modernizaci měst a obcí

- Evropské fondy nabízí v programovém období 2014 - 2020 České republice 20,5 miliardy EUR pro regionální rozvoj

- Otevírá se tím příležitost pro modernizaci osvětlení našich měst a obcí

- Globální přechod k LED technologiím by znamenal celosvětové úspory 130 miliard EUR ročně

- Platforma inteligentních systémů osvětlení Philips IntelligentCity nabízí flexibilní a efektivní řešení osvětlení měst a obcí

Společnost Philips uspořádala setkání u kulatého stolu na téma “Evropské dotační fondy a renovace infrastruktury měst a obcí v ČR v programovém období 2014 - 2020” za účasti představitelů z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Státního fondu životního prostředí, Komory statutárních měst ČR, hospodářské komory a dalších odborníků s cílem diskutovat o možnostech moderního osvětlení pro města. Evropské strukturální fondy v období 2014 - 2020 nabízejí zemím střední a východní Evropy možnost čerpání dotací na modernizaci infrastruktury.

Nové možnosti pro česká města

V rámci příštího programového období může Česká republika získat z evropského rozpočtu pro regionální rozvoj 20,5 miliard EUR, přičemž celkově bude v rámci celé EU rozděleno 183,3 miliard EUR. 10 % ze strukturálních fondů je určeno na projekty zaměřené na úspory energie. To otevírá nové příležitosti pro obce, které chtějí zefektivnit svoji infrastrukturu, ale doposud neměly na tyto projekty finanční prostředky.

Ministerstvo životního prostředí proto vybízí municipality a regiony k přípravě projektů pro rozvoj měst a obcí. Předpokládaný růst spotřeby elektrické energie České republiky v letech 2015 až 2050 je téměř 37 %. S ohledem na skutečnost, že venkovní a vnitřní osvětlení tvoří až 19 % celkové světové spotřeby elektřiny, je v této oblasti významný prostor pro úsporné osvětlovací systémy. V globálním měřítku by úplný přechod na nejmodernější LED technologie znamenal úspory energie a nákladů ve výši 130 miliard EUR .

Veřejné osvětlení v České republice se dlouhodobě potýká s podfinancováním, protože v programovém období 2007 - 2013 nebylo součástí dotační politiky a nebylo tak možné přímo na tuto oblast čerpat evropské dotace. V případě modernizace zastaralého osvětlení moderními LED řešeními se předpokládá úspora nákladů ve výši 50 až 75 %. Úspora energie tak může být zdrojem až 1,8 miliard Kč ročně, ale je pouze jednou z výzev, kterým města čelí. V dlouhodobém horizontu bojují s financováním údržby osvětlovací soustavy a zajištěním odpovídající kvality osvětlení, která je klíčová z hlediska vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve městech.

IntelligentCity: inteligentní řešení pro města IntelligentCity je integrované řešení společnosti Philips, které pomáhá městům přizpůsobit osvětlení různým potřebám, jako jsou neustálý růst počtu obyvatel, snižování spotřeby energie a propojení služeb v městské infrastruktuře. První instalace tohoto projektu na světě proběhla v Praze, a umožňuje vzdálenou kontrolu, přizpůsobení, správu a údržbu veřejného osvětlení dle aktuálních potřeb.

„Města mají možnost plánovat, kontrolovat a spravovat veřejné osvětlení bezpečným, jednoduchým a efektivním způsobem. Řešení, která nabízíme, mohou být v blízké budoucnosti propojena s řadou dalších městských služeb, včetně energie, dopravy, nebo komunálními službami s cílem zajistit opravdovou propojenost městské infrastruktury,“ říká Jiří Tourek, generální ředitel Philips Česká republika.

Kontakt:

Zoltán Straňovský

FleishmanHillard

Tel.: 234 669 509

e-mail: stranovsky@fleishman.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Keywords ČR-EU-fondy-správa-firmy-FleishmanHillard

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.