Dětská nemocnice v Bostonu informovala o transplantaci laboratorně vypěstovaných srdečních chlopní

Výsledky výzkumu zvířat, o nichž bylo informováno na 72. schůzi Americké společnosti pro nemoci srdce v Atlantě, Georgia.

Vědci z Dětské nemocnice v Bostonu oznámili, že z buněk a za pomoci bioabsorpční struktury úspěšně vypěstovali srdeční chlopně. Výzkum je nadějnou alternativou léčby, při níž jsou nyní v případech více než 220.000 operací srdečních chlopní prováděných každý rok užívány mechanické či zvířecí chlopně.

Doktor Simon Hoerstrup, který je vědeckým pracovníkem laboratoře Dr. Johna Mayera v bostonské Dětské nemocnici, na schůzi Americké společnosti pro nemoci srdce popsal, jak byl vyvinut inkubátor chlopní (bioreaktor), v němž je možné vypěstovat nové chlopně. Vědcům se podařilo vypěstovat funkční tkáň, jež tvoří srdeční chlopně, buňkami umístěnými do porózní konstrukce ve tvaru chlopně a vloženými do inkubátoru simulujícího prostředí srdce. Takto vypěstované chlopně se velmi podobaly chlopním přirozeným a po voperování do organismu ovce pracovaly a dál se samy rozvíjely. Celá podpůrná konstrukce byla po 8 až 12 týdnech zcela vstřebána a nahrazena zdravou kardiovaskulární tkání.

Předchozí pokusy vytvořit novou tkáň srdečních chlopní ztroskotávaly na nedostupnosti bioabsorpčního materiálu, který by vydržel čelit opakovaným stahům srdečních chlopní. Prezident společnosti Tepha Inc. Simon Williams řekl, že nároky bioabsorpce a mechanických vlastností se podařilo vyřešit použitím vlastní technologie společnosti Tepha. Tento podnik vyrábí ohebný bioabsorpční materiál PHA4400, který odpovídá požadovaným vlastnostem a umožňuje výrobu konstrukcí pro pěstování srdečních chlopní.

Nový přístup k terapii náhrady srdečních chlopní má oproti dosud používaným technikám několik významných výhod. Například pacienti, kterým je voperována mechanická chlopeň, musejí brát lék proti srážlivosti krve a po zbytek života musejí být sledováni s ohledem na prevenci tvorby krevních sraženin. Ti, jimž jsou voperovány zvířecí chlopně, se musí časem podrobit nové operaci, neboť zvířecí orgány se časem opotřebovávají. Novou technologií získané chlopně tyto problémy zřejmě mít nebudou. Jejich trvanlivost i funkčnost jsou dobré i bez podávání léků proti srážlivosti. Očekává se také, že tyto nové chlopně mohou přirozeně růst a budou s úspěchem používány při léčbě dětí. Odpadne tak potřeba dalších operací a náhrady umělých chlopní s tím, jak dítě roste.

Doktor Hoerstrup prosazuje nový přístup s kolegy z Dětské nemocnice, doktory Johnem Mayerem, Ralfem Sodianem a Jasonem Sperlingem. Dalšími spolupracovníky jsou doktor Joseph Vacanti z massachusettské Všeobecné nemocnice, doktor Frederick Schoen z brighamské ženské nemocnice a doktor David Martin ze společnosti Tepha. Tento tým chce nové srdeční chlopně dál zlepšovat a před zahájením klinických zkoušek na lidech bude pokračovat ve výzkumu na zvířatech. Zatím byly studie prováděny pět měsíců na ovcích.

Dětská nemocnice v Bostonu je největší pediatrické lékařské pracoviště ve Spojených státech a je také hlavním pediatrickým pedagogickým pracovištěm lékařské fakulty Harvardovy univerzity. Nemocnice byla opakovaně uznána za hlavní pediatrické pracoviště země a je známa prací na vývoji terapií nemocí dětského věku.

Společnost Tepha z Cambridge v Massachusetts vznikla nedávno jako odnož podniku Metabolix Inc., která pracuje na výzkumu nového druhu bioabsorpčního lékařského materiálu určeného k terapeutickým účelům. Společnost používá patentovanou technologii na výrobu bioabsorpčních polymerů, jejichž vlastnosti je předurčují pro využití v široké škále implantačních výrobků. Využití v programu srdečních chlopní je příkladem použití technologie společnosti a přispění k řešení komplexního zdravotního problému. Potenciálními výrobky společnosti je materiál k šití ran či fixaci, žilní transplantáty, chirurgický materiál, podpory menisku, chrupavky či štěpu a zařízení pro aplikaci léků. Další informace o společnosti na webové stránce http://www.tepha.com ots Original Text Service: Tepha, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Úřad pro styk s veřejností Dětské nemocnice, (USA) 617-355-6420; nebo Simon Williams, President, Tepha, Inc., (USA) 617-492-0505 linka 216. Web site: http://www.tepha.com

News Aktuell Tel.: +49 40 4113-2866

Keywords PROTEXT-srdeční chlopně-nemocnice v Bostnu

Region

Category

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.