Setkání prezidentů profesních komor 2012

Tradiční adventní setkání představitelů profesních komor se uskutečnilo 6. prosince 2012 v sídle Komory auditorů České republiky. Vrcholní představitelé stavovské samosprávy zhodnotili rok 2012 z pohledu příslušné komory, včetně stručného přehledu legislativních změn, které byly v průběhu roku připraveny nebo schváleny.

V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládla tato témata: ekonomická situace a její vliv na profese, legislativní změny a jejich dopad na profese, profesní etika a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se odvíjí od kvalifikace, praxe a průběžného vzdělávání.

Profesní komory jakožto autonomní stavovské samosprávy vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní finance. Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať už ze strany státu či v rámci Evropské unie. Zdravotnické komory s velkým znepokojením sledují přeskupování vlastnických struktur, distribuci a prodej léčiv prostřednictvím velkých obchodních řetězců, které přinášejí devalvaci kvality a cenové podbízení. Tím je podkopávána hlavní funkce samosprávných komor, kterou je udržení vysokého standardu kvality výkonu a poskytovaných služeb jejich členů.

Letošního setkání komor, které vykonávají samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání, se poprvé zúčastnil jako host zástupce Komory administrátorů veřejných zakázek. Tato komora vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací zadávacích řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Účastníci setkání se také shodli na tom, že je potřeba změnit filosofii zadávání veřejných zakázek, kdy jediným a rozhodujícím kritériem je cena.

Samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání vykonávají v České republice:

Česká advokátní komora

Česká komora architektů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká lékárnická komora

Česká lékařská komora

Česká stomatologická komora

Exekutorská komora České republiky

Komora auditorů ČR

Komora daňových poradců ČR

Komora patentových zástupců ČR

Komora veterinárních lékařů ČR

Notářská komora České republiky

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

Keywords ČR-služby-hospodářství-Komora auditorů ČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.