Sněm auditorů - prezidentem Komory auditorů zvolen Petr Šobotník

V pondělí 19. listopadu se sešli auditoři v pražském Top Hotelu na XXI. celostátním sněmu, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti za uplynulé období, schvalování změn vnitřních předpisů, volbu poloviny nových členů čtrnáctičlenného Výkonného výboru a stanovení priorit činnosti komory v příštích dvou letech. Prezidentem Komory auditorů byl opětovně zvolen Ing. Petr Šobotník, prvním viceprezidentem komory byl rovněž znovu zvolen doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a viceprezidentem se stal Ing. Stanislav Staněk.

Sněm se konal v době, kdy probíhá rozsáhlá diskuse k dalšímu směřování auditorské profese v Evropě a k regulaci činnosti auditorů, kterou navrhla Evropská komise a projednává Evropský parlament.

Na sněmu vystoupili také náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel odboru kontroly ministerstva financí Ing. Jan Málek, ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu České národní banky Ing. Pavel Hollmann, MBA, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok, viceprezident Svazu účetních Martin Petr a viceprezident Komory daňových poradců Ing. Martin Tuček.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech zřízená za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři, kteří mají oprávnění a jsou zapsáni v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a standardy, vede seznamy auditorů a auditorských společností a pečuje o odbornou úroveň auditorů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

K dnešnímu datu komora registruje 1370 auditorů, 371 auditorských společností a 776 asistentů, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách http://www.kacr.cz. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

Keywords ČR-hospodářství-finance-Komora auditorů-personální-Šobotník

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.