Schůzka auditorských komor zemí Visegrádské čtyřky

Ve dnech 23. - 25. května se v Českém Krumlově uskutečnilo dvanácté každoroční setkání představitelů auditorských komor zemí visegrádské čtyřky (V4). Jednání se zaměřilo na aktuální témata, jako jsou veřejný dohled nad národními profesními organizacemi, malé a střední auditorské společnosti a legislativní návrhy Evropské unie týkající se změn v regulaci auditorské činnosti v Evropské unii. Zejména se jedná o návrhy, které by měly omezit pravomoci samosprávných profesních komor, umožnit vstup volného investičního kapitálu do auditorských firem, zavést absolutní zákaz poskytování neauditorských služeb auditory, povinou rotaci auditorů, apod.

Prezident Federace evropských účetních (FEE) Philip Johnson a viceprezident FEE Petr Kříž informovali nejen o probíhajícím procesu projednávání uvedených návrhů v Evropské komisi a Evropském parlamentu, ale rovněž o stanoviscích FEE k těmto návrhům.

Schůzky se zúčastnili viceprezident maďarské komory auditorů pro zahraniční záležitosti Ferenc Eperjesi, členové výkonné rady polské komory auditorů Maria Rzepnikowska a Krzysztof Burnos, prezident slovenské komory auditorů Ondrej Baláž a člen prezidia Ľuboš Vančo, prezident Federace evropských účetních (FEE) Philip Johnson a viceprezident FEE Petr Kříž. Hostitelskou Komoru auditorů ČR reprezentovali prezident Petr Šobotník, viceprezidenti Ladislav Mejzlík a Jiří Ficbauer, místopředseda dozorčí komise Michal Hora, předseda kárné komise Jiří Vrba a ředitel úřadu Jiří Mikyna.

Příští setkání auditorských komor zemí V4 se bude konat v roce 2013 na Slovensku.

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném Komorou auditorů.

K dnešnímu datu Komora registruje 1348 auditorů, 364 auditorských společností a 837 asistentů auditora, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách http://www.kacr.cz. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-EU-služby-finance-hospodářství-právo-V4-firmy-Komora auditorů ČR

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Politics, public administration and courts
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.