PVH Corp. oznamuje uzavření přelomové dohody s koalicí nevládních organizací a odborových svazů Bangladéše o požární a stavební bezpečnosti

PVH je první společností, která se zavázala k tomuto zatím jedinému programu svého druhu

Společnost PVH Corp. [burzovní index NYSE: PVH] oznámila, že se připojila ke Společnému memorandu o porozumění, vytvořenému skupinou nevládních organizací. K protokolu se připojily následující organizace: Clean Clothes Campaign (Evropská kampaň za zlepšení pracovních podmínek), Worker Rights Consortium (Konsorcium práv pracujících), The International Labor Rights Forum (Mezinárodní fórum pracovního práva), Maquila Solidarity Network (MSN) a dále skupina osmi mezinárodních a bangladéšských odborových svazů. Memorandum se zaměřuje na požární a stavební bezpečnost v bangladéšských oděvních továrnách.

Dohoda uznává potřebu bangladéšské vlády, bangladéšského konfekčního průmyslu, majitelů značek, prodejců a pracovníků spolupracovat na vytvoření bezpečného a udržitelného pracovního prostředí v bangladéšském oděvním průmyslu. Dohoda ustanovuje dvouletý plán, jehož realizaci bude řídit pracovní skupina několika zúčastněných stran. Cílem plánu bude zřídit v továrnách výcvikový program, usnadňující vytváření výborů pro bezpečnost výroby a ochranu zdraví, revidovat stávající stavební předpisy a jejich prosazování, rozvíjet proces stížností pracovníků a mechanismus umožňující pracovníkům nahlásit zdravotní a bezpečnostní rizika a konat porady s vrchním inspektorem.

Vrchní inspektor bude navrhovat a implementovat inspekční program požární bezpečnosti založený na mezinárodně uznávaných standardech bezpečnosti na pracovišti. Dále bude vrchní inspektor řídit různé další prvky programu a provádět dohled.

Program, který bude financován zúčastněnými společnostmi, bude účinný, pokud dohodu o účasti podepíšou alespoň tři jiné dobře známé mezinárodní značky či maloobchodní prodejci. PVH se zavázala poskytnout záruku za program ve výši až jeden milion dolarů.

Společnost PVH, další zúčastnění vlastníci značek a maloobchodní prodejci budou identifikovat oděvní továrny, ve kterých budou zavádět různé aspekty programu, a budou rovněž vyžadovat, aby tato zařízení vytvářela zdravotnické a bezpečnostní výbory s cílem snížit nemocnost a výskyt zranění. Pokud se firmám navzdory vynaloženému úsilí nepodaří snížit vysoké bezpečnostní riziko nebo zavést v továrnách jiné aspekty programu, potom budou mít poslední možnost: přesunout výrobu do kvalifikovaného a bezpečného zařízení v Bangladéši. Při přesunu výroby bude vyvinuto úsilí na ochranu přesunutých pracovníků (pokud se vyskytnou).

Společnost PVH se zavázala, že pokud se ostatní majitelé obchodních značek a prodejci nepřipojí k dohodě, bude v dobré víře usilovat o realizaci účelu dohody sama.

Emanuel Chirico, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PVH řekl: "Chceme pochválit Kampaň za čisté oblečení, Konsorcium práv pracujících, Mezinárodní fórum pracovního práva, MSN a mezinárodní a bangladéšské odborové svazy za jejich odhodlání, pochopení a pomoc při vytvoření této významné dohody. Doufáme, že tato dohoda se setká s podporou Sdružení bangladéšských výrobců a exportérů, jeho členů a bangladéšské vlády, a že uskutečnění podmínek dohody zvýší bezpečnost v továrnách, postaví pevnou hráz proti požárům a umožní vytvoření bezpečnostních standardů a postupů v celém Bangladéši."

PVH Corp. je jednou z největších oděvních firem na světě. Vlastní a po celém světě prodává známé značky Calvin Klein a Tommy Hilfiger. Je největším světovým výrobcem košil a vázanek, a prodává různé zboží pod vlastními značkami: Van Heusen, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, IZOD, ARROW, Bass a G.H. Bass & Co. a její licencované značky včetně Geoffrey Beene, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, MICHAEL Michael Kors, Sean John, Chaps, Donald J. Trump Signature Collection, JOE Joseph Abboud, DKNY, Ike Behar a John Varvatos.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ZÁKONA O REFORMĚ VEDENÍ SOUDNÍCH SPORŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUKROMÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z ROKU 1995:

Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě zahrnují mimo jiné údaje týkající se plánů, cílů, očekávání a záměrů společnosti, které podléhají ustanovením Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Upozorňujeme investory, že tato výhledová prohlášení přirozeně podléhají rizikům a nejistotám, z nichž mnohé nelze přesně předvídat a předpokládat, a které zahrnují mimo jiné následující: (i) plány, strategie, cíle, očekávání a záměry společností se mohou podle uvážení společnosti kdykoliv změnit, (ii) Memorandum o porozumění uvedené v této zprávě nemusí být realizováno, pokud se ostatní společnosti nezavážou k souhlasu s jeho podmínkami, nebo se podmínky mohou zásadně změnit, a to před jejich ustanovením nebo později, a (iii) čas od času se mohou objevit další rizika a nejasnosti, které jsou uvedeny ve formulářích společnosti předložených Komisi pro burzu a cenné papíry.

Společnost nemá žádnou povinnost veřejně aktualizovat tato výhledová prohlášení. Mimo jiné nemá povinnost aktualizovat odhady příjmů, a to v důsledku získání nových informací, budoucích událostí ani jinak.

Kontakty

Investoři:

Dana Perlman, 212-381-3502

Finanční ředitel, SVP - Rozvoj podnikání a vztahy s investory

nebo

Média:

HL Group

Chris Giglio

Přímá linka: 646-460-8901

Výkonný viceprezident

cgiglio@hlgrp.com

Zdroj: PVH Corp.

Tuto tiskovou zprávu najdete online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20120321005605/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Keywords USA-Bangladéš-textil-trh-stavby-práce-hasiči-firmy-PVH Corp.

Region
USA, Canada, U.N.

Category
Building industry, housing and real property
Processing and manufacturing industries
Politics, public administration and courts
Business, marketing

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.