Mezinárodní konference o auditu 10. - 11. října 2011 v Praze

Aktuální otázky auditu jsou tématem dvoudenní mezinárodní konference, kterou pořádá Komora auditorů ČR v Praze ve dnech 10. - 11. října 2011. V šesti samostatných panelech vystoupí přední zástupci auditorské profese z tuzemska i zahraničí, mezi jinými z Federace evropských účetních (FEE), Evropské komise a jednotlivých členských zemí Evropské unie.

Jednotlivé panely budou zaměřeny na aktuální témata, jako jsou:

- Očekávané dopady Zelené knihy Evropské komise o auditu.

- Regulace auditorské činnosti, trendy a role dohledu.

- Specifické problémy malých a středních firem.

- Očekávané změny v účetním výkaznictví.

- Auditing v ČR.

- Perspektivy dohledu.

Průběžně aktualizovaný program konference, další informace včetně přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Komory auditorů www.kacr.cz.

Komora auditorů České republiky byla zřízena zákonem o auditorech jako samosprávná profesní organizace všech auditorů, která dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a směrnice, vede seznamy auditorů a auditorských společností a pečuje o odbornou úroveň auditorů. Od 14. dubna 2009 je její působnost vymezena novým zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři, kteří mají oprávnění a jsou zapsaní v seznamu auditorů a auditorských společností vedeném Komorou auditorů. K dnešnímu datu Komora registruje 1341 auditorů, 359 auditorských společností a 853 asistentů, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

Keywords ČR-služby-právo-firmy-Komora auditorů

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.