Sněm auditorů - prezidentem Komory auditorů byl zvolen Petr Šobotník

V pondělí 22. listopadu se sešli auditoři v pražském Top Hotelu na XX. celostátním sněmu, který měl na programu především volby nových členů orgánů Komory auditorů České republiky na následující funkční období a stanovení priorit činnosti na roky 2011-2012. Prezidentem Komory auditorů byl opětovně zvolen Ing. Petr Šobotník. Prvním viceprezidentem komory se stal doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a viceprezidentem Ing. Jiří Ficbauer, CSc. Předsedou dozorčí komise byl zvolen Ing. Josef Zídek a předsedou kárné komise Ing. Jiří Vrba.

Volební sněm se konal v době, kdy probíhá rozsáhlá diskuse k dalšímu směřování auditorské profese v Evropě.

Na sněmu vystoupili i náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, viceguvernér ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. a prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok.

Komora auditorů České republiky byla zřízena zákonem o auditorech jako samosprávná profesní organizace všech auditorů, která dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává profesní předpisy a směrnice, vede seznamy auditorů a auditorských společností a pečuje o odbornou úroveň auditorů. Od 14. dubna 2009 je její působnost vymezena novým zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb.

K dnešnímu datu Komora registruje 1337 auditorů, 351 auditorských společností a 881 asistentů, jejichž seznam je veřejně přístupný na webových stránkách http://www.kacr.cz. Komora auditorů je členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 224 222 178

fax: 224 211 905

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Keywords ČR-služby-finance-hospodářství-právo-personální-Komora auditorů

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Services, tourism
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.