Sybase první bude připojovat k Transaction Flow Manager

Společnost Sybase, Inc. (Nasdaq: SYBS) se dnes stala první softwarovou společností, která oznámila svůj plán poskytovat řešení, které by jejím zákazníkům pomohlo s připojitelností na Transaction Flow Manager (TFM) asociace Global Straight Through Processing Association (GSTPA). S podporou GSTPA bude Sybase vyvíjet účastnický připojovací modul (Participant Access Module), který bude založen na serveru Sybase Financial Server(TM), middlewarové platformě pro bankovnictví a obchodování (http://www.sybase.com/financialserver).

Transaction Flow Manager (TFM) je aplikace a síť, která umožňuje investičním manažerům, brokerům/dealerům a globálním uschovatelům (kustodům) cenných papírů reagovat na informační tok spojený s každou obchodní transakcí. Zavedení TFM vyloučí jednu z bariér vypořádání v tentýž a následující den při přeshraničním obchodování s akciemi. Participant Access Module (PAM) je požadován pro investiční manažery, brokery, dealery a globální uschovatele cenných papírů pro připojitelnost na TFM z interních podnikových systémů. Tato zpráva následuje po dřívějším oznámení v tomto týdnu, že Sybase má v plánu poskytovat adaptér pro protokol S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci) pro uživatele serveru Sybase Financial Server(TM).

"GSTPA plně podporuje úsilí prodejců spolupracovat se svými zákazníky na integraci jejich pracovních informací do GSTPA Transaction Flow Manager," uvedl Dr. Anthony W. Kirby, výkonný ředitel Global Straight Through Processing Association. "GSTPA v tomto ohledu Sybase tleská."

"GSTPA se usilovně snaží snížit složitost, náklady a rizika spojená se zpracováním přeshraničních obchodů a podporovat účinnější tok informací ke všem stranám zúčastněným v přeshraničním obchodování. Jsme rádi, že spolupracujeme s GSTPA na vývoji Participant Access Module, který se prokáže být extrémně cenným nástrojem pro naše zákazníky v odvětví cenných papírů," uvedl Michon Schenck, viceprezident a generální ředitel Sybase Financial Services Worldwide.

Sybase má v plánu spolupracovat se svými zákazníky na testování a integraci prototypů modulu GSTPA Participant Access Module pro Sybase Financial Server v souvislosti s tím, jak vývoj Transaction Flow Manager a příbuzných norem v posledních několika čtvrtletích dozrává.

O společnosti Sybase, Inc.

Sybase, Inc. se sídlem v Emeryville v Kalifornii je jednou z největších globálních nezávislých softwarových společností. Společnost pomáhá firmám integrovat, spravovat a dodávat aplikace, obsah a data kamkoli kde jsou zapotřebí. Produkty Sybase spolu s jejími profesionálními službami světové třídy a partnerskými technologiemi poskytuje komplexní platformu pro dodávání integrovaných řešení, která podniky potřebují ke svému úspěchu. Umocňováním svých dosavadních silných stránek v oblasti správy podnikových dat a vývoje podnikových aplikací se společnost Sybase, Inc. zaměřuje na dodávání ucelených řešení pro mobilní a stacionární výpočetní techniku, skladování dat a prostředí webu. Zákazníci Sybase představují čelní odvětví globální ekonomiky, se silnou koncentrací na finanční služby, veřejný sektor, telekomunikace a média a zdravotnictví. Webová adresa společnosti je http://www.sybase.com.

O GSTPA

GSTPA je odvětvové sdružení, složené z klíčových členů finanční komunity. Cílem GSTPA je snížit složitost, náklady a rizika spojená se zpracováním přeshraničních obchodů s cennými papíry a zlepšit tok informací všem zúčastněným stranám. Webová stránka této organizace má adresu http://www.gstpa.org.

Sybase a Sybase Financial Server jsou ochranné známky společnosti Sybase, Inc. Všechny ostatní uvedené názvy společností a produktů mohou být ochranné známky příslušných společností, k nimž se vztahují.

ots Original Text Service: Sybase, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Michael O'Connel, moconnel@brodeuraplus.com, nebo Andrea Burton, aburton@brodeuraplus.com, oba z Brodeur A Plus, +44-0-1753-790- 700, za Sybase, Inc.; nebo Suzanne Siber, suzanne@middleberg.com, nebo Christine Lind, christine@middleberg.com, oba z Middleberg + Associates, 212-888- 6610, za Sybase, Inc.

Webová stránka: http://www.sybase.com

Keywords PROTEXT-Sybase

Region
Europe, EU, NATO

Category
IT, telecommunications

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.