Nasledujúcu informáciu zverejňuje ČTK podľa paragrafu 7 Tlačového zákona. Tento text nie je vlastným spravodajstvom ČTK a ČTK zaň nenesie zodpovednosť:

"Dňa 28.12.2008 bola uverejnená agentúrna správa v súvislosti s prevodmi cirkevných pozemkov na fundáciu Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, podľa ktorej malo ísť o nadáciu Mons. Jána Sokola a teda o prevod cirkevného majetku na nadáciu Mons. Jána Sokola.

Informácie uvedené v tejto agentúrnej správe neboli pravdivé.

Zriaďovateľom spomínanej fundácie je Trnavská arcidiecéza a jej štatutárom je sídelný biskup Trnavskej arcidiecézy. Funkcia štatutára je bezplatná.

Prevod majetku na túto cirkevnú fundáciu nikdy neznamenal žiadne obohatenie sa Mons. Jána Sokola."

Keywords Slovensko-cirkvi-reality-POVINNÉ ZVEREJNENIE-OPRAVA

Region

Category
Building industry, housing and real property
Politics, public administration and courts

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.