Prohlášení k odvolání pana Hrubého a k obchodu s akciemi

Valná hromada společnosti ABLE makléřský dům, a.s. rozhodla i na doporučení Komise pro cenné papíry o změně systému řízení společnosti ABLE makléřský dům, a.s., na základě které byl pan Hrubý zvolen do funkce generálního ředitele společnosti a odvolán z funkce člena představenstva.

Ohledně předpokládaného obchodu s akciemi UNIPETROLu, a.s. společnost ABLE makléřský dům, a.s. uvádí, že se tento obchod nebude realizovat z důvodu odstoupení zájemce o jednání ohledně nákupu akcí UNIPETROL, a.s. V současnosti společnost ABLE makléřský dům, a.s. jedná o vypořádání vzájemných vztahů navázaných v rámci tohoto obchodu se všemi smluvními partnery.

Kontakt: Tomáš Rathouský, člen představenstva ABLE makléřský dům, a.s.

Keywords PROTEXT-ABLE makléřský dům

Region
Prague, Central Bohemia region and Czech Republic

Category
Finance, economics

RECEIVING PRESS RELEASES
Subscribe for free

Important notice:
Subscribers please note that material bearing the label "PROTEXT" is not part of CTK's news service and is not to be published under the "CTK" label. Protext is a commercial service providing distribution of press releases from clients, who are identified in the text of Protext reports and who bear full responsibility for their contents.