Výstava malířského a sochařského díla Pohlazení něhou

Praha 15. května (PROTEXT)

Galerie Art Praha zahajuje 18.5.-15.6.2007 výstavu Pohlazení něhou, výstavu čtyř malířů a sochaře. Jde o umělce již zapomenuté. A. Fišárka, krále zátiší, F. Jiroudka, člena skupiny 7 v říjnu, A. Paderlíka, člena skupiny 7 v říjnu, mistra aktů a koláčových zátiší, Karla Součka, člena skupiny 42, umělce pasáží a figuralistu života, a Jana Hánu, sochaře, jehož akty s erotickou aurou jsou ve všech zemích světa, i když jsou mu vyčítány i osvoboditelské pomníky.

Žádný z nich se nevěnoval socialistickému realismu a socialismu. Výstava je z lyrického díla autorů, zahrnuje 60 olejů a 24 soch. Jde o tvůrce vyzrálé, paletou i nadstavbou. Všichni byli ve své době profesory AVU. A protože jde o tvorbu převážně lyrickou, výstava se jmenuje Pohlazení něhou. Výstava je zajímavá i tím, že byla vytvořena pouze z obrazů sběratelů.

V souboru jsou i dvě restituce z Národní galerie, a to Zátiší s hlavou otroka od A. Fišárka, nejvýznamnější autorův obraz, v kontextu 30. let 20. století patřící k absolutní malířské špičce, a obraz Válka od Arnošta Paderlíka, dramatické dílo lidské lásky a úzkosti z vrcholného období Skupiny 7 v říjnu.

Ze skupinových prací je ještě zastoupena Divadelní šatna F. Jiroudka (7 v říjnu), a ze skupiny 42 pak Děti s koly a Ležící akt Karla Součka.

Zajímavá jsou zahraniční ocenění autorů, K. Souček byl jmenován Čestným profesorem Boloňské (Boloňa) university, 1958 získal Zlatou medaili Světové výstavy Expo 58, 1959 stříbrnou medaili Bienále v Sao Paulu, 1961 mu byla udělena cena Gugenheimovy nadace v USA, 1978 pak Stříbrný orel v Nice ve Francii.

Paderlík byl oceněn medailí 1958 v Boloni, 1965 v Lipsku, 1978 stříbrnou medailí v Sao Paulu, členem SVU Mánes byl od r. 1943, tak jako Souček, Jiroudek pak o dva roky dříve po úspěchu 1937 v Benátkách, ten je zastoupen v Albertinu v Drážďanech, Ermitáži, Puškinově muzeu v Moskvě, Galerii umění v Torontu, Dánsku (Lyngby) a v Národní galerii v Praze, kde jsou ale zastoupeni všichni. A nakonec A. Fišárek získal 1958 Zlatou medaili Světové výstavy a Velkou cenu v Bruselu. A Hánovy sochy drží m.j. M. Forman, Antonioni, Mastroiani, Belmondo, a jsou mimo jiné v galeriích v New Yorku, Monte Carlu, Monaku, Ohiu, Japonsku, Velké Britanii a jinde.

Výstavu zahájí 17.5.07 Viktor Preiss a PhDr. Jan Dvořák

Trvání od 18. 5. 2007 do 15. 6. 2007, cena děl je od 3000 Kč do 400.000 Kč.

Kompletní katalog výstavy je na http://www.galerieartpraha.cz.

Kontakty:

Galerie Art Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20

tel.: 224 211 087, fax 224 211 087, 274 780 956, mobil 602 233 723,

e-mail: neubert@cbox.cz, g.art@volny.cz, http://www.galerieartpraha.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografii, která je k dispozici v databázi ČTK Protext - foto a na internetu na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-výtvarné-Galerie Art Praha-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.