Silné výsledky Delphi vyplývají z vysokých objemů

TROY (Mich.) 19. července (PROTEXT/ots)

V důsledku silného růstu příjmů, příznivého dopadu strategického prodeje nevýkonných aktiv v roce 1998 a pokračujícího význačného cash flow Delphi Automotive Systems (NYSE: DPH) dnes oznámila za druhé čtvrtletí příjmy 394 miliónů USD, tj. 0,69 USD na akcii na plně rozptýlené bázi*.

"Růst prodeje všem zákazníků ve spojení s výsledky našeho agresivního řízení portfolia, přinesl významnou hodnotu našim akcionářům," řekl J.T. Battenberg III, předseda, výkonný ředitel a prezident Delphi. "Výsledky našeho druhého čtvrtletí zhodnotily náš plán ziskového růstu snížením nákladů a diverzifikací zákaznické základny."

Výsledky představují zvýšení o 290 procent nad předběžné, stávkou ovlivněné, výsledky druhého čtvrtletí 1998 ve výši 101 miliónů USD** a zvýšení o 283 procent nad předběžné rozptýlené příjmy na akcii ve druhém čtvrtletí 1998, které činily 0,18 USD.**

Příjmy z prodeje stouply o 17 procent na úroveň roku 1998, ovlivněnou stávkou, z 6,6 miliardy USD na 7,7 miliardy, po úpravě z titulu dopadu divestic z konce roku 1998 (divestované podnikání mělo průměrný roční obrat 2 miliardy USD).

* Finanční ředitel Delphi Alan Dawes uspořádá tiskovou konferenci, na které budou projednány příjmy, začínající dnes v 10:15. Podrobnosti viz na konci zprávy.

** Viz přiložené zdůraznění pro popis předběžného čistého příjmu roku 1998 a kalkulací neuhrazených akcií za rok 1998.

Prodeje zákazníkům, kromě General Motors Corp. (GM), se zvýšily o 174 miliónů USD, tj. o 11,4 procenta, z 1,523 miliardy USD ve druhém čtvrtletí 1998 (bez dopadu divestic) na 1,697 miliardy USD ve srovnatelném období 1999. Je to druhé za sebou jdoucí čtvrtletí, ve kterém společnost překročila stanovený cíl 10procentního ročního růstu prodejů mimo GM. Prodeje pro GM se zvýšily o 18,4 procenta (upraveno z titulu divestic) z úrovně roku 1998, postiženého stávkou.

Vznik hotovosti zdokonaluje kapitálovou strukturu

Delphi generovala během čtvrtletí 751 miliónů USD provozní hotovosti, vyplývající ze zlepšení v oblasti provozního kapitálu, načasování kapitálových výdajů a silné ziskovosti.

Tento silný cash flow poskytl Delphi pružnost pro přidělení dobrovolného příspěvku 600 miliónů USD do fondu hodinových penzí k 14. červnu při zlepšení celkové likvidity. Navíc správní rada Delphi 9. června ohlásila čtvrtletní dividendu O,O1 USD na hodnotu obyčejné akcie O,O7 USD. Dividenda, první u firmy Delphi, je splatná 20. července 1999 akcionářům zaznamenaným k 21. červnu 1999.

S ohledem na silný cash flow v průběhu čtvrtletí správní rada Delphi schválila program občasného nákupu až 19 miliónů kmenových akcií Delphi pro předfinancování požadavků na zaměstnanecké pobídky, akciové opce a plány nákupu akcií na příštích 12 měsíců.

Nové oblasti obchodů

Zajištěné obchody za šestiměsíční období, končící 30. června 1999, činily celkem 15 miliard USD nad průměrnou pětiletou životnost kontraktu. Dopad těchto prodejů se odrazí v základu příjmů od roku 2001 dále. Kontrakty podepsané během čtvrtletí zahrnují významné rozšíření obchodů s Nissan Motor Co., Ltd., který uzavřel s Delphi kontrakt na dodávku STEER-LITE(TM), lehkých integrálních převodů řízení pro všechny nákladní vozy Nissan, včetně Nissan Frontier a sportovní užitkového vozidla Xterral, počínaje modelovým rokem Nissanu 2000.

Mezi další dohody, kromě jihého*, podepsané během čtvrtletí patří:

- Kontrakt s Ford Motor Company na dodávku integrátoru elektrických a elektronických systémů pro budoucí vozidla Ford.

- Získání 21 kontraktů na systémy ochrany proti odcizení v celkové hodnotě přes 750 miliónů USD a rozšíření pěti stávajících kontraktů na začlenění Adaptive Restraint Technologies(TM) nebo "chytrých" airbagových technologií.

- Kontrakt s Ferrari na dodávku kompletní odpovědnosti za HVAC pro nový model 360 Modena.

- Kontrakt na dodávku elektroinstalace pro celou flotilu těžkých nákladních vozů Class 8 automobilky Mack Trucks, Inc.

- Nové kontrakty v hodnotě 28 miliónů USD na dodávku komponentů brzd a pérování dvěma automobilkám v Asii a jedné v Evropě.

- Kontrakt na dodávku kompletních termálních ovládacích systémů pro automobilový program, který vybuduje v Evropě Daewoo Motor Polska Corporation.

* Delphi respektuje požadavky zákazníků na diskrétnost a proto nezveřejní všechny získané kontrakty. Pokud Delphi nedostane povolení zákazníka, nebude s nikomu sdělovat informace o podnikání zákazníka.

Nezávislost Delphi

K 28. květnu ukončil GM úplné oddělení Delphi prostřednictvím delimitace 452,6 miliónu akcií Delphi akcionářům GM a příspěvkem dalších 12,4 miliónu akcií do penzijního trustu GM. Při distribuci v nezdaněné hodnotě 9,3 miliardy USD dostali akcionáři GM asi 0,70 akcie Delphi za každou obyčejnou akcii GM, kterou vlastnili. Po delimitaci všichni výkonní představitelé GM rezignovali ze správní rady Delphi. Také Thomas G. Labrecque, bývalý předseda The Chase Manhattan Corporation, vstoupil do rady s účinností od 15. července 1999.

Během čtvrtletí byly akcie Delphi začleněny do indexů Standard&Poor's 500, Russell 1000 a 3000 a Wilshire 5000.

Finanční výsledky sektorů (v miliónech USD) Sektor II/1999 II/1998 II/99 II/98(předběž.)

obrat obrat Provozní příjmy Electronika & Mobilní komunikace $ 1,396 $ 1,134 $ 180 $ 44 Bezpečn.,termální a elektrické systémy 2,767 2,907 249 91 Dynamika & Pohon 3,670 3,104 221 62 Ostatní* (150) (104) (21) (58) Obrat, divest.podnikání - (463) - - Celkem $ 7,683 $ 6,578 $ 629 $ 139 * Firemní a vnitropodniikové položky

Delphi Automotive Systems (NYSE: DPH) se sídlem v Troyi v Michiganu je světovou přední společností v oblasti autodílů a systémů. Tři podnikatelské divize společnosti Delphi - Dynamics & Propulsion, Safety, Thermal & Electrical Architecture a Electronics & Mobile Communications - poskytují komplexní produkty pro řešení náročných potřeb zákazníků. Delphi má zhruba 201.000 zaměstnanců a provozuje 168 plně vlastněných výrobních závodů, 38 smíšených společností, 51 zákaznických středisek a odbytových kanceláří a 27 technických středisek ve 36 zemích. Regionální ústředí sídlí v Paříži, Tokiu a Sao Paulu. Delphi je možné najít na internetu na adrese http://www.delphiauto.com.

Výhledová prohlášení

Zákon Private Securities Litigation Reform Act z roku 1996 zabezpečuje výhledová prohlášení učiněná námi nebo někým naším jménem. Všechna prohlášení, která uvádějí provozní výkon, události nebo vývoj, které očekáváme nebo předpokládáme, že k nim může dojít v budoucnosti, včetně prohlášení se vztahem k tempu růstu, hodnotě prodejních kontraktů nebo růstu příjmů na akcii nebo přihlášení vyjadřujících všeobecný optimismus ohledně budoucích provozních výsledků, jsou výhledovými prohlášeními. Tato prohlášení jsou učiněna na základě pohledů a předpokladů managementu; výsledkem je, že nelze zajistit, aby očekávání managementu byla nutně splněna. Seznam faktorů, které mohou ovlivnit budoucí události a výkony je obsažen ve výroční zprávě Delphi Automotive Systems Corporation za rok 1998 na formuláři 10-K, uložené u Komise pro cenné papíry a burzy. ots Original Text Service: Delphi Automotive Systems Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de POZNÁMKA PRO EDITORY: Svolání tiskové konference - Finanční šéf Delphi Alan Dawes uspořádá tiskovou konference k příjmům Delphi v 10:15-11:00 a.m. EDT téhož dne. Bude zahrnovat poznámky Dawese, poté budou účastníci mít příležitost klást otázky. Severoamerická média, včetně Kanady and Mexika, by kvůli účasti měla zavolat 800-374-2370. Odpověď bude k dispozici od 12:30 p.m. EDT 19. července do 12:30 p.m. EDT 20. července. Zástupci tisku volající ze Severní Ameriky by kvůli odpovědi měli volat 800-642- 1687 a uvést identifikační číslo konference 442973. Kontakt: Peter Rowe, (v USA) 248-813-2985, nebo Steve Gaut, (v USA) 248-813-2946,oba z Delphi Automotive Systems Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/076666.html nebo fax, (v USA) 800-758-5804, linka 076666 Webová stránka: http://www.delphiauto.com

Klíčová slova Delphi

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.