Motorola zavádí systém řízení služebních cest

Sabre (NYSE: TSG) dnes oznámila, že Motorola Asia instalovala Sabre Business Travel Solutions(R) napříč 12 zeměmi, aby zjednodušila cestovní postupy a snížila náklady. Motorola rozmístila Sabre BTS na svém firemním Intranetu pro použití více než 8700 cestovateli.

S 90 procenty celkových knihovaných cest překročila míra přijetí Motoroly daleko původní prognózu společnosti. S instalacemi Sabre na Tchaj-wanu, v Koreji, Thajsku, Singapuru, Japonsku, Indii, Malajsii, Indonésii, Austrálii, Číně, Vietnamu a na Filipínách Motorola Asia očekává, že její náklady na cesty a péči o hosty budou sníženy o 30 procent.

"Motorola očekává více než pouze celkové cestovní řešení Sabre BTS pro naše asijské trhy. Potřebujeme poskytovatele služeb s pověstí pro kvalitní světovou podporu a dalšího, který nás vybaví celkovou firemní filozofií a technologickým zaměřením. Sabre má obojí," řekl Paul Rode, viceprezident a finanční ředitel Motoroly. "Naši uživatelé shledali přechod na Sabre BTS jednoduchým, výhodným a atraktivním, protože jde o tak mocný nástroj. Přes složitost rozmístění v četných zemích, Sabre byl velmi pružný při zvládnutí jednotné cestovní politiky Motoroly. Jsme potěšeni schopností Sabre BTS zvládat efektivně široký rozsah cestovních programů při různosti prostředí."

Sabre BTS dává obchodním cestovatelům výhodu provádění organizace jejich cest na jejich počítačích se zajištěním 24hodinového přístupu a podpůrných kapacit jejich cestovní agentury, při udržení integrity cestovatelské a hostitelské politiky společnosti. Navíc produktový soubor umožňuje firmám sledovat každý cestovní dolar od předběžných plánů a nákupů po účetnictví výdajů a jejich úhradu.

"Sabre BTS nabízí obchodním cestovatelům rychlou a výhodnou zkušenost online při snížení celkových cestovních nákladů firmy," řekla Nancy Raynorová, starší viceprezidentka a generální manažerka Sabre BTS. "Toto rozmístění v 12 zemích podtrhuje pružnost našeho systému a schopnost zabývat se komplexem zahraničních cest a mnohonárodního rozmístění. Motorola Asia je na hraně řízení cest se silnou vizí a firemní kulturou zaměřenou na výsledky. Jsme mimořádně potěšeni, že můžeme reagovat na potřeby Motoroly poskytnutím rozmístění, které je podporováno na celém světě."

Sabre je světový lídr v elektronické distribuce cest a je předním poskytovatelem informačních technologických řešení pro obor cestování a dopravy, včetně na objednávku prováděného vývoje softwaru a sofwarových produktů, zpracování transakcí, poradenství a celkových vnějších dodávek informačních technologií.

Současné tiskové zprávy Sabre lze získat na Internetu. Navštivte webovou stránku společnosti na http://www.Sabre.com.

Sabre a jeho logo jsou registrované obchodní známky pobočky The Sabre Group, Inc., která bude brzy známa jako Sabre Inc. ots Original Text Service: Sabre Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Karen Springs, email, ksprings@vollmerpr.com, nebo Alicia Jones, obě z Vollmer, 972- 488-4790, za Sabre; nebo Taylor L. Cole ze Sabre, 817-963-6537, nebo email, taylor.cole@Sabre.com Webová stránka: http://www.sabre.com

Klíčová slova Motorola-Sabre

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.