Johnson Controls měl rekordní třetí čtvrtletí

MILWAUKEE 15. července (Protext/ots) - Americká společnost Johnson Controls Inc (NYSE: JCI), (JCI), světový lídr v automobilových systémech, řídících a kontrolních systémech, dnes oznámila, že obrat i zisky nynějšího čtvrtletí byly rekordní a překonaly loňská čísla více než o 30 procent.

James H. Keyes, předseda a generální ředitel společnosti, uvedl: "Jsme potěšeni, že naši zaměstnanci předali našim akcionářům další čtvrtletí s lepšími výsledky. Za výsledky se skrývá růst obratu našich automobilových a kontrolních aktivit o více než 15 až 20 procent, dále zlepšování kvality a produktivity. Akvizice, které zlepšily bilanci růstu konsolidovaného obratu, zlepšily naši nabídku zákazníkům a naše pronikání na trhy, postupují podle plánů."

Obrat třetího čtvrtletí fiskálního roku 1999, které skončilo 30. června, stoupl o 31 procent na 4,19 miliardy USD ze 3,19 miliardy za totéž období roku 1998. Provozní zisk se zvýšil o 32 procent na 238,9 miliónu USD proti 181,1 miliónu z předchozího roku. Čistý zisk dosáhl celkových 111,1 miliónu USD, stoupl o 32 procent z 83,9 miliónu USD ze třetího čtvrtletí fiskálního roku 1998. Zisk na akcii se zvýšil na 1,19 USD z 0,90 USD.

Obrat skupiny automobilových systémů koncernu se zvýšil o 34 procent na 3,19 miliardy USD proti 2,37 miliardy před rokem. Provozní zisk automobilové skupiny se zvýšil se stejnou mírou jako obrat. Růst obratu ve výrobě sedadel a interiérů byl celosvětově proti předchozímu období 30procentní. V tomto zpevnění se odráží širší přítomnost Johnson Controls na trhu nových či inovovaných vozidel vzhledem k tomu, že se výroba průmyslových vozidel a lehkých nákladních vozidel v Severní Americe a Evropě zvýšila proti témuž čtvrtletí roku 1998 o osm procent. Akvizice dodavatelů interiérových systémů pro evropský automobilový trh taktéž přispěla k meziročnímu růstu obratu. Odbyt automobilových baterií se zvýšil díky rekordnímu počtu dodaných jednotek na severoamerický sekundární trh.

Keyes poznamenal, že charakteristiky automobilových aktivit Johnson Controls ve třetím čtvrtletí pro koncern znamenaly, že byl společností General Motors Corp vybrán a jmenován jako jeho "Korporace roku". Johnson Controls se tak dostal před ostatních 30.000 dodavatelů GM. "Jsme výsostně polichoceni, že náš závazek překonávat očekávání zákazníka byl ohodnocen tímto prestižním oceněním," sdělil.

Obrat skupiny kontrolních systémů ve třetím čtvrtletí vzrostl o 23 procent na 1,00 miliardy z 819,1 miliónu USD z roku 1998. Provozní zisk rostl s mírně vyšší mírou, v čemž se odráží vyšší objem a produktivita. Společnost uvedla, že její expandující přítomnost v Japonsku byla hlavním zdrojem obratového růstu, přestože také přispěla k růstu trhu nebytových budov ve světovém měřítku. Severoamerický obrat aktivit v instalaci kontrolních systémů Metasys vzrostl díky novým kontraktům. Objem zakázek na tyto systémy stoupl meziročně o 15 procent díky vyšší poptávce v Severní Americe a Evropě. Johnson Controls dodává, že výhled pro trh kontraktů obdobného rozsahu zůstává silný.

Johnson Controls uvedla, že přišla na trh s novou iniciativou Energy System Management, který umožňuje vlastníkům nebytových budov získávat informace o lepším využití energie. Energy System Management spojuje Metasys Enterprise Management a Control Systems od Johnson Control s vyspělým monitoringem využívání energie, vytíženosti a informacích o cenách, včetně služeb na straně dodavatele.

Obrat prvních devíti měsíců fiskálního roku 1999 se zvýšil o 29 procent na 11,94 miliardy USD z 9,25 miliardy USD z téhož období fiskálního roku 1998. Provozní zisk stoupl o 28 procent na 581,8 miliónu USD ze 456,2 miliónu USD z předchozího roku. Čistý zisk vzrostl na 256,6 miliónu, tedy o 27 procent z předchozích 201,7 miliónu USD. Zisk na akcii dosáhl 2,75 dolaru proti 2,16 dolaru. Ziskové částky nezahrnují jednorázové příjmy ze druhého čtvrtletí fiskálního roku 1999, které vyplynuly z prodeje některých aktiv.

Společnost taktéž poznamenala, že její poměr celkového dluhu k celkovému kapitálu klesl k 30. červnu na 45 procent v porovnání s 55 procenty z 30. září 1998, a to po akvizici evropského dodavatele interních systémů Becker. Johnson Controls uvedla, že za zesílenou finanční pozici vděčí pozitivnímu toku hotovosti ze svých operací a příjmům z divestic neklíčových aktivit.

Johnson Controls je lídrem na globálním trhu automobilových a kontrolních systémů. Na automobilovém trhu je významným dodavatelem sedadlových a interiérových systémů. Pro nebytové budovy zajišťuje Johnson Controls stavební kontrolní systémy a služby, kontrolu energie a integrovanou kontrolu služeb. Johnson Controls, založena v roce 1885, má sídlo v Milwaukee ve Wisconsinu. Její obrat v roce 1998 dosáhl 12,6 miliardy dolarů.

Společnost v tomto dokumentu pracuje s budoucími prohlášeními, která jsou předmětem rizik a nejistot. Budoucí prohlášení zahrnují informace týkající se možných budoucích rizik a mohou zahrnovat výrazy jako "věří", "předpokládá", "očekává" nebo podobná posouzení. U takových vyjádřeních společnost varuje, že mnohé významné faktory mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky společnosti mohou podstatně lišit od těch, které byly v budoucích prohlášeních uvedeny. Původní text: Johnson Controls

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Glen Ponczak, (USA) 414-228-2375 nebo

Denise Zutz, (USA) 414-228-3155,

oba z Johnson Controls, Inc.

Informace o společnosti:

http://www.prnewswire.com/comp/473547.html nebo

fax: (USA) 800- 758-5804, ext. 473547

web: http://www.johnsoncontrols.com

Klíčová slova Johnson Controls

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.