Accenture a Indus pomáhají jaderné elektrárně PAKS zavést řešení pro řízení aktiv

Společnost Accenture (burzovní index NYSE: ACN) a Indus International Inc. (burzovní index NASDAQ: IINT) pomohly jaderné elektrárně PAKS (dále jen JE Paks) zavést nové řešení pro řízení aktiv. Toto řešení vyvinula společnost Indus a zavedla ho společnost Accenture.

Řešení je založeno na programech Indus Asset Suite. JE Paks by mělo pomoci zavést nejlepší postup údržby. Díky tomuto programu může společnost získat údaje o komponentech nezbytných pro údržbu a záznamy o provedených operacích tak, aby JE Paks mohla v budoucnu získat licence pro rozšiřování svých aktivit.

Během 15 měsíců, kdy byl systém zaváděn, pracovaly společnosti Accenture, Indus a JE Paks společně na tom, aby zjednodušily obchodní postupy, a zavedly a nahradily zhruba 60 technických aplikací.

Toto řešení je součástí rozsáhlého programu, který je v JE Paks zaváděn, aby byla zvýšena produktivita, spolehlivost, snížily se náklady na provoz a údržbu a došlo k její minimalizaci, optimalizovaly se zásoby, byla zajištěna všeobecná bezpečnost, zařízení odpovídalo předpisům a prodloužila se životnost elektrárny.

Integrované technické řešení pokrývá kritické oblasti JE Paks, včetně modulů řízení aktiv a prací. Vychází vstříc všem požadavkům a prioritám všech oddělení společnosti.

"Tento strategický projekt představuje základ pro další úroveň účinného řízení aktiv a provozní bezpečnosti," řekl Jozsef Kovacs, generální ředitel JE Paks. "Zvolili jsme právě platformu Indus Asset Suite, protože je určena přímo pro jaderný sektor, a pomůže nám splnit naše obchodní záměry v oblasti bezpečnosti a produktivity, a zároveň zajistit nepřetržitý provoz. Společnost Accenture má velké zkušenosti a velké renomé, což je pro nás důležité, neboť chceme spolehlivě zajišťovat zhruba 40 procent dodávek elektrické energie v Maďarsku."

"Po úspěšném završení první zaváděcí fáze, bude společnost Accenture pokračovat v budování dlouhodobé partnerské spolupráce s JE Paks, která bude založena na zkušenostech a oboustranných závazcích," řekl Tibor Bacso, výkonný partner ve skupině průmyslového zařízení společnosti Accenture. "Těšíme se, že pomůžeme JE Paks dosáhnout vytyčených cílů a zlepšit její možnosti tak, aby byla schopná zajišťovat trvalý, produktivní a bezpečný provoz této elektrárny."

"Naše spolupráce s JE PAKS je dalším důkazem vysoké úrovně zkušeností a znalostí složitého jaderného sektoru, kterými společnost Indus disponuje," řekl Greg Dukat, prezident a generální ředitel společnosti Indus. "Jedná se o velmi významný projekt, který byl dokončen v dohodnutém termínu, a jehož rozpočet jsme ani my, ani společnost Accenture, nepřekročili. Toto řešení umožní elektrárně PAKS vytvořit udržitelné a stabilní prostředí, což se projeví zlepšením kvality služeb a produktivity, a vytvořením vysokého standardu pro ostatní jaderné elektrárny v Evropě."

O společnosti Paks Nuclear Power Plant (Jaderná elektrárna Paks)

Společnost NPP Ltd. byla založena v roce 1976 a do roku 1992 fungovala jako akciová společnost. Závod Paks se nachází 117 km jižně od Budapešti. Jsou zde v provozu čtyři reaktory typu WWER, každý s kapacitou produkce 460 MW elektřiny. Od svého spuštění během období od roku 1982 do 1987 celkově zajišťuje zhruba 40 procent elektřiny v Maďarsku. Internetové stránky společnosti naleznete na adrese http://www.atomenergia.hu.

O společnosti Accenture

Společnost Accenture se zabývá poradenstvím v oblasti globálního managementu, technologických a outsourcingových služeb. Společnost se snaží zavádět moderní řešení a spolupracuje se svými klienty, aby jim pomohla zvýšit produktivitu a řízení. Má vynikající odborné znalosti průmyslu a obchodu, rozsáhlé globální zdroje a skvělé renomé. Navíc může doporučit ty pravé lidi, dovednosti a technologie, aby svým zákazníkům co nejlépe pomohla zlepšit jejich výsledky. Společnost zaměstnává více než 129.000 lidí ve 48 zemích. Ve fiskálním roce končícím 31. srpnem 2005 měla čistý příjem 15,55 miliardy amerických dolarů. Internetové stránky společnosti naleznete na adrese http://www.accenture.com.

O společnosti Indus International

Společnost Indus je předním poskytovatelem řešení řízení dodávky služeb (Service Delivery Management SDM), která pomáhá klientům v mnoha průmyslových oborech optimalizovat management jejich zákazníků, pracovních sil, náhradních dílů, nástrojů a dokumentace tak, aby co nejlépe zlepšili svůj výkon, lépe uspokojili zákazníky a zároveň dosáhli co nejvyšší úspory nákladů. Programy společnosti Indus zaměřené na management zákazníků, aktiv a pracovních sil, profesionální služby a nabídky hostingových služeb umožňují klientům zlepšit produktivitu díky snižování nákladů, zvyšování možností a konkurenceschopnosti, zkvalitňování služeb. Dále pomáhají s objektivním zpoplatňováním služeb a zajišťují, aby zařízení odpovídala předpisům. Řešení společnosti Indus využívá více než 400 společností ve více než 40 zemích, v různých průmyslových oborech. Například průmyslová výroba, služby, telekomunikace, vláda, školství, doprava, správa budov a majetku, vyspělá technika, spotřební průmysl a další. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.indus.com.

Indus je zapsaná ochranná známka společnosti Indus International, Inc. Další názvy společností a výrobků mohou být obchodními známkami příslušných vlastníků.

KONTAKT:

Indus International Inc.

Gary Frazier

Tel.: 770-989-4188

E-mail: gary.frazier@indus.com

Klíčová slova Maďarsko-trh-energie-Indus International Inc.-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.