Rambus vyhrála spor proti Hynix týkající se porušení patentových práv * Porota přiznala spol. Rambus kompenzaci ve výši 306,5 milionu USD jako náhradu škody za prodej produktů v USA * Všechny patentové nároky spol. Rambus byly uznány jako platné

Los Altos (USA, Kalifornie) 26. dubna (PROTEXT/Businesswire)

Společnost Rambus Inc. (burzovní index Nasdaq:RMBS) dnes oznámila, že porota v dlouhodobém soudním sporu o porušení zákona v oblasti patentových práv vedeném proti společnosti Hynix Semiconductor (000660.KS) rozhodla, že všech deset patentových nároků společnosti Rambus je oprávněných, a došlo k porušení zákona. Porota rovněž rozhodla o kompenzaci škod ve výši 306,5 milionu amerických dolarů, které vznikly společnosti Rambus v důsledku porušení patentových práv společností Hynix u paměťových produktů SDRAM, DDR SDRAM a DDR2, které prodávala ve Spojených státech amerických. Kompenzace škod zahrnuje prodej, který společnost Hynix uskutečnila v období od června 2000 do konce roku 2005. Tato kompenzace zatím nezahrnuje úroky, což by mělo být předmětem dalšího soudního jednání.

Společnost Rambus poskytla informace o výsledku soudního sporu během zvláštního konferenčního hovoru, který proběhl 24. dubna ve 14:00 hodin pacifického letního času. Zájemci se mohli hovoru zúčastnit na telefonních číslech (800) 289-0529 nebo (913) 981-5523, přístupový kód 4521955. Hovor byl rovněž vysílán na internetu, na internetové adrese http://investor.rambus.com/.

Společnost Rambus rovněž požádala o soudní nařízení pro společnost Hynix, aby zastavila výrobu, použití, prodej nebo vývoz paměťových produktů společnosti Hynix, u kterých porušila patentová práva. Soudní nařízení bude vystaveno během dalších jednání, a je pravděpodobné, že v případě společnosti Hynix lze očekávat rozhodnutí třetí fáze jednání, které se bude týkat určitých odvetných procesů společnosti Hynix. Tyto žaloby společnosti Hynix zahrnují požadavky týkající se uplatňování patentů společnosti Rambus a tvrzení, že společnost Rambus poškodila dobré jméno produktu DDR SDRAM nebo jinak bránila zavedení produktů DDR SDRAM na trh.

"S dnešním výsledkem jsme velmi spokojeni a velmi si vážíme přístupu poroty a soudu v tomto dlouhodobém procesu," řekl John Danforth, generální prezident a generální rada společnosti Rambus. "Rádi bychom rovněž poděkovali všem, kteří společnost Rambus během její šestnáctileté historie podporovali, a kteří nám pomohli dostat se až k tomuto cíli. Zakladatelé a zkušení odborníci společnosti Rambus během let vytvořili špičkové inovace a přinesly zákazníkům i celému průmyslu velký pokrok a výrazné hodnoty. Toto úsilí přineslo společnosti mnohá ocenění v rámci tohoto odvětví průmyslu, početné patenty a uznání řešení společnosti Rambus, která mohou jako jediná vyřešit kritické problémy v oblasti paměti. V našem úsilí budeme stále pokračovat, budeme se snažit vyvíjet stále nové produkty a zároveň budeme chtít získat za využití našich patentovaných vynálezů příslušnou kompenzaci."

Tento spor původně rozpoutala společnost Hynix proti společnosti Rambus v srpnu 2000, kdy vyžadovala soudní posouzení 11 patentů, o kterých tvrdila, že nejsou platné a z toho důvodu z její strany nedošlo k porušení patentové ochrany. Společnost Rambus iniciovala odvetný soudní spor, který byl rozšířen na paměťové produkty společnosti Hynix jako SDRAM, DDR a DDR2 a 59 patentových nároků na 14 patentů uplatňovaných společností Rambus. V předběžných jednáních soudce zaručil sumární posouzení porušení patentových práv ve prospěch společnosti Rambus, které se týkalo 11 z původních 59 patentových nároků. Soudce následně povolil, aby bylo porotě představeno deset patentových nároků, včetně dvou, které porota uznala. Porota měla za úkol posoudit, zda produkty společnosti Hynix porušily zbývajících osm nároků a posoudit požadavky společnosti Hynix týkající se oprávněnosti všech deseti nároků. Porota potvrdila rozhodnutí soudu týkající se společnosti Rambus ve všech těchto případech. Případ byl projednáván v pobočce Amerického okresního soudu pro Severní okres státu Kalifornie, kterému předsedal ctihodný soudce Ronald Whyte.

Kromě probíhajícímu procesu proti společnosti Hynix, vede společnost Rambus další spory ohledně patentových práv proti společnostem Micron (burzovní index NYSE: MU), Samsung (005930.SE) a Nanya ( 2408.TW). Spory se týkají podobných patentových nároků u podobných produktů, stejně jako dalších záležitostí. Společnost Rambus vedla rovněž soudní spor ohledně patentových práv proti společnostem Micron, Samsung a Nanya, které se týkaly mimo jiné použití pokročilých patentovaných technologií u nejmodernějších paměťových produktů jako například DDR2, GDDR2 a GDDR3. Kromě těchto případů vede společnost Rambus rovněž antitrustový spor proti společnostem Micron, Hynix a Samsung, které se dopustily údajného společného bojkotu a dohody o udržení cen během období od roku 1999 do roku 2002 proti dalším společnostem, které se k bojkotu připojily.

Další informace o tomto a dalších případech naleznete na internetové adrese http://www.rambus.com/investor (v kapitole Aktuální informace o vedení sporů).

O společnosti Rambus Inc.

Firma Rambus je jednou z nejvýznamnějších technologických firem na světě, zabývající se vývojem, návrhem a licencováním vysokorychlostních čipů. Od svého založení v roce 1990 vyvinula společnost patentované inovace, převratné technologie a přepracovaná integrační řešení, která pomohla předním společnostem využívajícím čipy a systémy, přinést na trh špičkové výrobky. Technologie a výrobky společnosti Rambus dokáží splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků týkající se čipů a úrovní systémového rozhraní a zaručují tak nevídaný výkon aplikací v oblasti počítačů, komunikace a zákaznických elektronických aplikací. Společnost Rambus poskytuje licence jak na své patentované výrobky, tak i na přední produkty z oblasti standardních průmyslových rozhraní. Společnost má centrálu v kalifornském městě Los Altos a místní pobočky v Severní Karolíně, Indii, Německu, Japonsku a na Taiwanu. Další informace naleznete na internetové adrese http://www.rambus.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, která zahrnují i prohlášení týkající se pokračování našeho úsilí v oblasti inovací, získávání patentů a správné kompenzace za naše patentované vynálezy. Taková výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních, odhadech a plánech společnosti, domněnkách vedení společnosti a určitých odhadech, které vypracovalo. Skutečné výsledky se od těchto výhledových prohlášení mohou výrazně lišit. Naše aktivity mohou být ovlivněny mnoha riziky, která jsou podrobně popsána v hlášeních, která předkládáme Komisi pro obchodování s cennými papíry (SEC) na formulářích 10-K a 10 Qs.

KONTAKT:

Rambus Public Relations

Linda Ashmoreová

Tel.: 650-947-5411

E-mail: lashmore@rambus.com

Klíčová slova USA-obchod-počítače-soud-Rambus-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.