REWE Group investuje v Česku 130 milionů EUR * Celoplošná expanze pomocí Penny a Billa

Praha 19. dubna (PROTEXT/ots)

Investicemi, které budou v příštích třech až pěti letech přesahovat 130 milionů EUR, posílí REWE Group svou dobrou pozici na velmi kompetitivním českém trhu s potravinami. Tato podnikatelská skupina z Kolína nad Rýnem je svými 160 pobočkami Penny v Česku vedoucím discountovým hráčem, zatímco 77 moderních marketů Billa zaujímá v oblasti supermarketů špičkové místo mezi třemi nejlepšími v Česku. Se svými 6.300 zaměstnanci dosáhla REWE Group vloni v Česku obratu ve výši 665 milionů EUR. Nárůst o 2 procenta je o to potěšitelnější, protože hospodářská soutěž na pátém největším trhu ve střední a východní Evropě je ohledně intenzity srovnatelná se západoevropskými státy jako je Spolková republika Německo.

Jen na letošní rok jsou plánovány investice ve výši cca 30 milionů EUR. To znamená, že celostátní síť bude rozšířena o 16 marketů - jedenáct poboček Penny a pět supermarketů Billa. Dalším těžištěm investic budou logistika a procesové řetězce. Cílem je uplatnit na všech stupních - od nákupu zboží až po pulty v marketech - moderní systémy s cílem dodatečně posílit konkurenceschopnost stanovišť, jak Alain Caparros, člen představenstva REWE Grup odpovědný za zahraniční obchod, prohlásil ve středu (19.4.) v rámci tiskové konference v Praze. Česko je zajímavý trh, na němž panuje velmi tvrdý boj.

První pětka na českém trhu jsou distribuční linky mezinárodně činných koncernů. Ty ovšem nemají ani 50 procentní podíl na trhu s institucionalizovaným obchodem s potravinami. „Koncentrační proces je vzhledem k této poměrně nízké kvótě, která v Evropě dosahuje až 95 procent, nevyhnutelný. Jako číslo 3 evropského obchodu je REWE Group v soutěži o zákazníkovu přízeň dobře situovaná," říká pan Capparos.

Sumou přesahující 90 milionů EUR bude pozice marketu Billa v příštím roce dále posílena. Zhruba 40 milionů EUR potečou do expanze jedničky na trhu Penny na plochy od 700 do 1.000 metrů čtverečních.

Česko bude hrát v internacionalizační strategii už na základě své centrální polohy důležitou úlohu. V nastávajících letech rozšíří REWE Group svůj zahraniční podíl z 32 na 50 procent. Tento celkový vývoj propůjčí i naší angažovanosti v Česku dodatečnou údernou sílu, prohlásil Alain Caparros.

Penny se chápe jako český discounter

Od vstupu na trh roku 1997 se Penny cílevědomě vyšvihl na vedoucí příčku české discountové branže. Hlavním důvodem tohoto úspěchu je nabídka sortimentu orientující se podle potřeb českého zákazníka: sortiment Penny, čítající cca 1.250 položek, se skládá ze zhruba 350 vlastních a 800 jak značkových, tak průmyslových druhů zboží. Většinu potravin přitom tvoří české produkty, které jsou nakupovány na domácím trhu. „Penny se považuje za českého discountera a nikoli jako prodejna zboží, dováženého např. z Polska. Tím jsme dobře vystihli vkus našich zákazníků," prohlásil Klaus Schneider, odpovědný územní manažer. Silné ztotožnění se zemí se odráží i ve struktuře více než 2.500 původem českých zaměstnanců.

Na základě odhadů předpokládáme, že podíl discounterů na českém trhu s potravinami v příštích letech vzroste o pět až deset procent na 25 procent. Navzdory tomuto nárůstu dojde přesto k zostření konkurence. Proto sází Penny nejen na vedoucí pozici v oblasti sortimentu a cen, nýbrž usiluje i o špičkovou pozici v oblasti logistiky a managementu nákladů. Pro optimalizaci dopravních nákladů disponuje Penny už dnes v Jirnách a Lipníku dvěma moderními stanovišti pro sklady s celkovou plochou 40.000 čtverečních metrů.

V případě marketu Billa to může být o něco víc

Pod mezinárodně úspěšnou značkou „Billa“ provozuje REWE Group od roku 1991 supermarkety v Česku. Síť filiálek zahrnuje mezitím 77 stanovišť s celkem 2.243 zaměstnanci. Největší hustotu má Billa v Čechách (41 stanovišť), dále na Moravě (26 stanovišť) a v Moravském Slezsku (10 stanovišť). V letošním roce k tomu přistoupí pět nových marketů.

V popředí stojí kvalitativní, na trvalosti se orientující růst. Expanze není ani samoúčelností, ani snahou o co největší počty. Naším cílem je výkonná distribuční síť, skládající se z konkurenceschopných a na zákazníka orientovaných poboček. "Stanoviště, která ohledně hloubky, šířky a kvality prezentace sortimentu nebudou vyhovovat vysokým požadavkům na ně kladeným, budou modernizována," řekl v Praze územní manažer Billa marketů.

Strategický význam přiznává Billa sortimentu. V marketech jsou nabízeny jak discountované produkty, tak nákladné průmyslové značkové výrobky. Dvoumístným nárůstem obratu se stávají oblasti, jako např. ovoce a zelenina, maso a uzeniny jakož i lahůdky s „image-tvornými“ vývěsními štíty supermarketů Billa. Více než 700 (sedmi sty) informačními kurzy ročně poskytuje Billa svým spolupracovníkům školení v tématických oblastech, jako jsou orientace na zákazníka nebo kvalita managementu. Další pozornost věnuje Billa optimalizaci logistické sítě a procesům.

Potenciál pro nové filiálky spatřuje vedení firmy Billa v menších a středních městech. Tamní stanoviště se vyvíjejí příznivě, počet zákazníků a obrat rostou. Zkoumá se, kde lze tento potenciál ještě zvýšit s cílem, tyto místa systematicky a rozhodně obsadit.

REWE Group: v Evropě číslo 3

REWE Group je obratem ve výši 41,7 miliard EUR, 260.594 zaměstnanci a 11.804 markety v Německu a 13 evropských zemích číslem tři v evropském obchodě. Víc než 32 procent obratu generuje REWE Group ve svých zahraničních marketech. Ve východní Evropě má REWE Group svým supermarketovým formátem Billa, tvrdým discounterem Penny, mega-discounterem XXL jakož i Cash&Carry velkoobchodními markety Selgros zvýšila svůj obrat v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Česku, Slovensku, Chorvatsku, Rusku, Rumunsku a Ukrajině roku 2005 o více než 15 procent na 3 miliardy EUR.

Kontaktní osoba v případě dotazů:

Wolfram Schmuck, tiskový mluvčí REWE Group

Tel.: 0049 221/149 1050, mobil: 0049 172/2079945, fax: 0049 221/13 88 98

Klíčová slova Česká republika-průmysl-obchod-finance-trh-potraviny-firmy-REWE Group-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Finance, ekonomika
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.