MasterCard reaguje na zprávu Evropské komise o jejím šetření v oblasti platebních karet

Waterloo (Belgie) 13. dubna (PROTEXT/Businesswire)

Společnost MasterCard bere na vědomí první rozhodnutí týkající se platebních karet, které zveřejnil vyšetřovací výbor Evropské komise. Společnost MasterCard studuje tuto dlouhou zprávu a předloží Evropské komisi v požadovaném termínu své vyjádření. V tomto stádiu, nejsme schopni podrobněji reagovat na danou problematiku.

Společnost MasterCard byla vždy nakloněna otevřenému a konkurenceschopnému jednotnému trhu s platebními kartami, což podtrhuje i zpráva Evropské komise. Samozřejmě, společnost MasterCard, která působí ve všech oblastech evropského bankovnictví, v současné době pracuje na zavedení hlavních změn v oblasti evropských platebních karet. Jedná se o zavedení jednotné evropské platební oblasti SEPA. Společnost MasterCard již také dobrovolně zrealizovala množství změn, které se týkaly jejích pravidel a aktivit, aby podpořila konkurenceschopnost a větší použitelnost platebních karet.

Těšíme se na další spolupráci s Evropskou komisí a bankovní komunitou, která nám napomůže tento proces dokončit.

Je důležité připustit, že evropské obchodní karty (kreditní a debetní) jsou složité a rozmanité, a že tato změna nesmí porušit jejich komplexnost a použitelnost pro platby všech spotřebitelů. Proto si myslíme, že je nešťastné, že Komise označila poplatky, které banky vybírají od maloobchodníků za přijímání platebních karet, jako "daň" z tržby. Podle tohoto tvrzení, veškeré náklady, které maloobchodník má, by mohly být rovněž považovány za "daň".

Pravdou je, že karty jsou efektivnějším, bezpečnějším a výhodnějším způsobem placení ve srovnání s platbou v hotovosti, a to jak pro zákazníky, tak pro maloobchodníky. Snížení těchto poplatků pro maloobchodníky na základě regulatorního zásahu, náklady na zavedený platební systém nesníží, ba naopak. Evropané se přestanou podílet na úhradě větší části těchto nákladů na zavedené platební systémy.

O společnosti MasterCard International

Společnost MasterCard International je přední globální poskytovatel platebních řešení, která nabízí celou řadu moderních služeb v oblasti úvěrů, přístupu k vkladům, elektronických plateb, služeb business-to business a souvisejících platebních programů. Společnost MasterCard spravuje celou řadu populárních platebních karet, které jsou přijímány na celém světě, jako například MasterCard(R), Maestro(R) a Cirrus(R) a poskytuje služby finančním institucím, zákazníkům a společnostem ve více než 210 zemích a teritoriích. Reklamní kampaň Priceless(R), která získala ocenění, nyní probíhá ve 105 zemích ve 48 jazykových mutacích. Značka MasterCard má tedy skutečně celosvětový dosah i rozsah. Pro více informací navštivte internetové stránky: http://www.mastercardinternational.com.

Tato tisková zpráva obsahuje tzv. Výhledová prohlášení. Ačkoli společnost MasterCard věří, že její očekávání jsou založena na rozumných předpokladech, nemůže zaručit, že očekávaných výsledků bude dosaženo. Mezi důležité faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky společnosti budou lišit od očekávání uvedených v této zprávě, patří: celosvětové politické a ekonomické podmínky, schopnost společnosti MasterCard realizovat své strategické plány, výkonnost členských finančních institucí společnosti MasterCard a vztahy společnosti MasterCard s těmito institucemi, značná a narůstající konkurence v celosvětové platební oblasti, úspěšnost reklamních, sponzorských, propagačních akcí a podpůrných iniciativ pro maloobchodníky, funkčnost a bezpečnost transakčních systémů společnosti MasterCard, schopnost společnosti MasterCard reagovat na měnící se požadavky na trhu zaváděním nových technologických a platebních programů, výsledky soudních řízení a rozhodnutí regulatorních úřadů, rychle se měnící situace na trhu a další rizika, která jsou popsána ve výroční zprávě společnosti MasterCard Incorporated na formuláři 10-K. Společnost MasterCard není povinna aktualizovat nebo přepracovat tato výhledová prohlášení.

Kontakt:

MasterCard International

Louise Herbert

Telefon: + 32 2352 5647

E-mail: louise_herbert@mastercard.com

Klíčová slova Belgie-obchod-banky-MasterCard International-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.