Tisková zpráva společnosti Teplárny Brno, a. s.

Teplárny Brno nezvyšují ceny tepla

Vážení čtenáři,

jak již ze sdělovacích prostředků víte, k 1. 4. 2006 dochází ke zvýšení cen zemního plynu.

Toto zvýšení je ale bohužel v jednotlivých odběratelských kategoriích různé, pro domácnosti se pohybuje okolo 2%. Naproti tomu Teplárny Brno, a.s., jako jeden z největších odběratelů v celé republice, budou zemní plyn od 1. 4. 2006 nakupovat dražší o 4,2%! Zvýšení ceny nakupovaného zemního plynu je tedy dvojnásobné oproti ostatním odběratelům.

Po zvážení všech dopadů na hospodaření společnosti a zejména na odběratele námi vyráběné a dodávané tepelné energie se vedení společnosti rozhodlo k 1.4.2006 ceny tepelné energie nezvyšovat, tedy ponechat je v úrovni počátku letošního roku. Představenstvo společnosti Teplárny Brno, tento návrh podpořilo a schválilo.

Věřím, že tento krok bude ze strany odběratelů a obchodních partnerů přijat pozitivně a bude dalším důkazem snahy vedení společnosti Teplárny Brno a Statutárního města Brna o dosažení a udržení konkurenceschopné, pro odběratele přijatelné ceny tepelné energie.

Kontakt:

Ing. Alexej Nováček

místopředseda představenstva

a generální ředitel

Klíčová slova ČR-teplo-Teplárny Brno, a. s.-PROTEXT

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.