Provozování vodovodů na Chrudimsku přebírá Energie AG

Dne 3.1.2006 schválila mimořádná valná hromada VaKu Chrudim výraznou většinou přes 85 procent přítomných akcionářů vstup strategického partnera, Vodárenské společnosti Chrudim a.s., která je součástí rakouského infrastrukturního koncernu Energie AG. Smluvní dokumentace mezi oběmi stranami byla podepsaná dne 5.1.2006, přičemž převzetí provozu je plánováno k 1.2.2006. Vodárenská společnost Chrudim a.s. odkoupí za 155 mil. Kč provozní část VaKu Chrudim, vodárenská infrastruktura zůstane nadále v majetku VaKu, a provozovatel za ni bude platit nájem. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu 25 let.

"Naší prioritou je nejen beze zbytku naplnit závazky vůči našim komunálním partnerům, zároveň se však chceme stát přínosem pro společenský život celého chrudimského regionu, což je obecně důležitou součástí našeho působení. Vysoká podpora akcionářů VaKu Chrudim je podle našeho názoru dokladem toho, že podmínky spolupráce jsou vnímány jako výhodné a dlouhodobé garance jako dostatečné," uvedl Pavel Linzer jednatel společnosti Energie AG. Společnost Energie AG má v České republice v současné době majoritní podíly ve společnostech VAK Jižní Čechy, VAK Beroun a VODOS Kolín. Zásobuje přes 450.000 obyvatel, má roční obrat 1,5 mld. Kč a zaměstnává přes 1300 osob.

Bližší informace:

Energie AG Bohemia s.r.o.

vedoucí oddělení marketingu a komunikace

Mgr. Radek Bílý

e-mail: radek.bily@energieag.cz

tel.: 603 471 582

Klíčová slova PROTEXT-energie-voda-Energie AG Bohemia

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.