Hospodářská komora ČR a Efektivní stát 2006-2011

Vedoucí think-tanku eStat Edvard Kožušník se minulý týden sešel s tajemníkem Hospodářské komory ČR (HKČR) Vladimírem Šiškou a projednali budoucí možnou spolupráci na jednotlivých projektech, které mají za úkol zefektivnit činnost státu. Shodli se na tom, že Obecně HKČR podporuje všechny body uvedené v projektu eStat. Zejména záměr snižování byrokratické zátěže, daňovou reforma a reformu sociálních dávek korespondují s cíli komory a je možné postavit společnou strategii prosazování těchto témat.

V nejbližší době se znovu sejdou zástupci obou stran a dohodnou zcela konkrétní kroky spolupráce.

Záměrem projektu eStat - efektivní stát 2006-2011 je získat konsensuální koncept, na němž se mohou po odborné stránce shodnout politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro příští vzestup České republiky.

Vize: Štíhlý efektivní stát poskytující občanům jimi vyžadované služby rychle, správně, přívětivě. K tomu účelu používající moderní nástroje informatiky.

Mise: Připravit podrobný program postupu budoucí středopravé vlády, která za jednu ze svých priorit bude mít zásadní reformu neefektivních a špatných služeb byrokratických struktur zbytnělých za posledních vlád.

Kontakt:

Edvard Kožušník

vedoucí thank-tanku eStat

+420 602 767 756

kozusnik@estat.cz

Romana Červinková

office manager

+420 776 555 613

crevinkova@estat.cz Hellichova 1, 118 00 Praha 1

Klíčová slova PROTEXT-sociální-hospodářství-think-tank eStat

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
IT, telekomunikace
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.