ADRA vyzývá k propuštění unesených dělníků v Súdánu

Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj (ADRA) vyzývá k propuštění 3 zaměstnanců nadace, kteří byli uneseni dne 16. prosince 2004, spolu s vozidly a dalším vybavením nadace, při ozbrojeném přepadení. K přepadení došlo na vzbouřenci ovládaném území v okolí města Labado, při cestě z Chartúmu do Západního Dárfúru v Súdánu.

Tři unesení dělníci byli součástí velkého týmu nadace ADRA, který v Súdánu pracuje na opravě starých a vrtání nových studní a který má k dispozici vybavení pro opravu 65 poškozených studní a vyvrtání 45 nových studní. Celý projekt je financován Odborem humanitární pomoci Evropské Komise (ECHO).

Konvoj nadace ADRA měl všechna oficiální povolení potřebná pro dodávku pomoci do Dárfúru. Všichni tři unesení dělníci jsou súdánští občané, věnují se humanitární pomoci a do Dárfúru šli proto, že jejich pomoci zde bylo třeba.

"Bezpečnost našich dělníků nám velmi leží na srdci. Nevíme přesně kdo je unesl, ani jsme neobdrželi žádné informace o jejich stavu či o tom, kde se nachází. ADRA není politickou organizací - poskytuje pomoc tam, kde je jí nejvíce třeba, " řekl Byron L. Scheuneman, starší viceprezident a finanční ředitel nadace ADRA.

"Myslíme a modlíme se za unesené muže i za jejich rodiny. Vyzýváme ty, kteří je drží, aby je z humanitárních důvodů nezraněné propustili. Voda je jedním z největších problémů celé oblasti kolem Dárfúru a je nesmysl dále zadržovat tyto muže a vybavení. Vody je v této oblasti nejvíce zapotřebí," dodal Byron L. Scheuneman.

Plánované studně pomohou 80 000 odsunutým osobám a obyvatelům oblasti Západního Dárfúru, která je stižena občanskými nepokoji a kde ve třech státech žije 1,6 milionů lidí, kteří mají problémy přežít.

Kancelář nadace ADRA v Chartúmu úzce spolupracuje s OSN na osvobození zadržovaných dělníků a je vděčna za humanitární práci, kterou vykonávají.

Práce v tak složitém prostředí není bez rizika a nadace ADRA vítá jakoukoli pomoc při zajištění bezpečnosti jak humanitárních pracovníků, tak obyvatelů postižených oblastí.

Nadace ADRA pracuje v Súdánu již více než 25 let a v Dárfúru pak od června 2004. V současné době nadace ADRA aktivně působí ve více než 120 zemích celého světa, kde poskytuje pomoc lidem a oblastem postiženým katastrofami všeho druhu bez rozdílu politické příslušnosti, náboženského vyznání, věku či rasy. Více informací o nadaci ADRA najdete na internetových stránkách nadace http://www.adra.org. KONTAKTNÍ INFORMACE: ADRA International Kontakt pro média: Tereza Byrne Telefon: 800-931-ADRA (2372) Mobil: 301-792-9850 Fax: 301.680.6397 E-mail: TerezaByrne1@cs.com

Klíčová slova PROTEXT-USA-Súdán-nadace-ADRA

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.