Česká společnost nabízí zdarma DNA testy příbuzným obětí

Společnost Genomac provozující molekulárně-genetickou laboratoř zaměřenou na genetické testování a analýzy DNA dnes nabídla zdarma provést testování pro příbuzné osob nezvěstných po zemětřesení a následných ničivých vlnách Tsunami v jihovýchodní Asii. V Thajsku a některých dalších zemích již probíhá sběr vzorků obětí pro vytvoření standardizované databáze DNA profilů. "Předpokládáme, že příbuzní obětí budou moci dříve či později zaslat svůj vlastní profil pro porovnání se záznamy v databázi. Při odběru vzorku slin v naší laboratoři bude u každého provedeno notářské ověření identity tak, abychom výsledný DNA profil mohli opatřit znaleckým posudkem," říká Marek Minárik, soudní znalec v oboru DNA analýz a současně ředitel společnosti Genomac. Vedoucí laboratoře Lucie Benešová k tomu dodává: "Nejspolehlivější je potvrzení v případě, že jsou dostupné vzorky od nejbližších příbuzných: rodičů, dětí nebo sourozenců. Při zpracování se řídíme mezinárodními standardy, a proto i výsledky jsou kompatibilní a použitelné kdekoli ve světě." Zájemci o provedení testu mohou kontaktovat laboratoř na tel. čísle 224-458-048 nebo na e-mailové adrese info@genomac.cz.

Kontakt:

Genomac International, s.r.o.

Bavorská 856

155 41 Praha 5

tel. 224-458-048

fax. 224-458-021

Klíčová slova PROTEXT-Asie-katastrofy-zemětřesení

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.