Znáte svá práva? - 10. prosinec - Den lidských práv

Lidská práva jsou pilířem každé společnosti. Jak řekl americký spisovatel a humanista L. Ron Hubbard: "Lidská práva se musí stát skutečností, nejenom idealistickým snem." Prvním krokem k tomuto cíli bylo ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv 10. prosince 1948. V roce 1950 prohlásila OSN tento den za Mezinárodní den lidských práv, a tak se slaví dodnes.

Při jeho příležitosti začala působit také v České republice kancelář Mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci, pod kterou spadá Mezinárodní organizace mládeže pro lidská práva.

V ČR zaměřila Mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci svou vzdělávací kampaň v první řadě na projekt Mládež pro lidská práva. Jeho účelem je učit mladé lidi o lidských právech, a tím jim pomoci stát se hodnotnými zastánci prosazování tolerance a míru. Na podporu Desetiletí OSN pro výchovu k lidským právům pracuje Mezinárodní organizace mládeže pro lidská práva na tom, aby seznámila mládež se Všeobecnou deklarací lidských práv formou slohových a uměleckých soutěží a také pomocí distribuce informační brožury s názvem Co jsou to lidská práva?, a to jak studentům, tak učitelům. Brožurka je také součástí vzdělávací kampaně Oddělení lidských práv Mezinárodní scientologické církve, která je zaměřena na výchovu mládeže k lidským právům.

K oslavě a k posílení lidských práv mládeže byla složena speciální hudební skladba a k ní vyroben videoklip s názvem UNITED (v překladu spojený, sjednocený). Odkaz skladby velmi dojemně vypráví o dětech bojujících za svá práva. Skladba je znamenitá směs hip-hopu a stala se neuvěřitelně populární jak mezi mladými, tak i staršími. K vytvoření videoklipu musel produkční tým procestovat více než 75 000 kilometrů ve 14 zemích a na 4 kontinentech. V pětiminutovém videoklipu se objevuje také soulová legenda Isaac Hayes či hollywoodské herečky Catherine Bell (TV seriál 'JAG"), Erika Christensen (oskarový film 'Traffic") a Jenna Elfman (film 'Rabín, kněz a krásná blondýna"). Tento klip je možné vidět i přímo na www.youthforhumanrights.org, kde jsou i další informace o Mezinárodní organizaci mládeže pro lidská práva a jejích aktivitách.

K úspěšnému videoklipu UNITED říká zástupce ředitele Úřadu nejvyššího zmocněnce pro lidská práva v centrále OSN: "Je brilantní. Je důležitý pro vzdělávání k lidským právům."

Česká média odvysílají tento videoklip právě 10. prosince na počest Dne lidských práv - a to například v hudební televizi Óčko či na různých českých rádiích.

Slavomír Miškovec, mluvčí české kanceláře Mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci, dnes oznámil, že kancelář tohoto projektu vyvine v ČR velké úsilí s cílem učinit lidská práva lépe známými a používanými; pomocí brožur, článků a billboardů - to vše v duchu již výše zmíněného výroku L. Rona Hubbarda: "Lidská práva se musí stát skutečností, nejenom idealistickým snem."

"Možná to vypadá ambiciózně zkoušet dosáhnout světového míru skrze lidská práva, ale je to zásadní," řekl Miškovec. "Svět je zastrašován terorismem, jadernými zbraněmi a válkou. Konflikty, ke kterým dochází, pramení z porušování lidských práv. My jsme tu proto, abychom zvýšili povědomí veřejnosti o jejich důležitosti. Lidská práva začínají doma," řekl dále mluvčí Slavomír Miškovec.

Miškovec dále poukázal na to, že pouze zlomek populace naší země vůbec kdy slyšel o Všeobecné deklaraci lidských práv, přestože zahrnuje řešení pro válku a vzorec míru. A právě to se musí co nejdříve změnit, pokud chceme naše děti vychovávat v tolerantním a láskyplném prostředí. A jsou to právě děti, kdo určí, jakým směrem se budou ubírat naše další generace.

Kontakt:

Slavomír Miškovec

Tel: 737 965 046

E-mail: lidskaprava@centrum.cz

Klíčová slova PROTEXT-právo-lidská-Scientologická církev

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.