Mezinárodní konference Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj - realita nebo iluze evropského vnitřního trhu? (Naplňování Lisabonské strat

V pátek dne 3. 12. 2004 od 9.00 hod. do 13.30 hod. se uskuteční pod záštitou Cyrila Svobody, ministra zahraničních věcí ČR, v prostorách Nové auly Vysoké školy ekonomické mezinárodní konference na téma "Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj". Konference je organizována Vysokou školou ekonomickou v Praze - Centrem evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR, Institutem integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky, VŠE v Praze, Českou asociací pro evropská studia a Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Hospodářské noviny, Ekonom, Integrace a Současná Evropa a Česká republika. Komunikačním partnerem je ČTK.

Na konferenci vystoupí kromě jiných Martin Jahn, místopředseda vlády ČR pro ekonomiku, Vladimír Špidla, člen Evropské Komise, a významní odborníci z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska (Luděk Urban/ČR, Klára Fóti/Maďarsko, Elzbieta Kawecka- Wyrzykowska/Polsko, Milan Šikula/Slovensko).

Záměrem konference je posoudit nové podmínky pro rovnováhu konkurenceschopnosti, sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje v kontextu rozšíření Evropské unie na dvacet pět členských států a změn v globálním světě. Analyzovat za tímto účelem dosavadní vývoj na vnitřním trhu EU a zhodnotit první kroky realizace Lisabonské strategie po prvním summitu v roce 2004. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

Místo konání: Nová aula, přízemí Nové budovy VŠE v Praze

Nám. W. Churchilla 4,

130 67, Praha 3

Kontakt:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Centrum evropských studií - Katedra světové ekonomiky

Tel: 224 095 230

Fax: 224 095 233

Email: zelena@vse.cz

Klíčová slova PROTEXT-hospodářství-konference-VŠE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.